Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

ESB najavljuje mjere monetarne politike s ciljem pospješivanja funkcioniranja transmisijskog mehanizma monetarne politike

5. lipnja 2014.

Provodeći zadaću očuvanja stabilnosti cijena Upravno vijeće ESB-a danas je najavilo mjere s ciljem pospješivanja funkcioniranja transmisijskog mehanizma monetarne politike pružanjem podrške realnom gospodarstvu. Upravno vijeće odlučilo je konkretno sljedeće:

  1. provesti niz ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja usmjerenih na poboljšavanje bankovnog kreditiranja nefinancijskog privatnog sektora europodručja [1], što ne uključuje kreditiranje kućanstava za kupnju stanova i kuća, tijekom dvije godine.
  2. intenzivirati pripremne radnje u vezi s izravnom kupnjom vrijednosnih papira osiguranih imovinom.

Modaliteti niza ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja

U okviru ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja druge ugovorne strane imat će pravo na posudbu početnog iznosa (početni iznos) u iznosu 7% ukupnog iznosa njihovih kredita nefinancijskom privatnom sektoru europodručja, što ne uključuje kreditiranje kućanstava za kupnju stanova i kuća, koji 30. travnja 2014. još nisu bili podmireni. U dvije uzastopne ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja koje će se provoditi u rujnu i prosincu 2014. druge ugovorne strane moći će se zadužiti za iznos koji kumulativno ne premašuje taj početni iznos.

U razdoblju od ožujka 2015. do lipnja 2016. sve će se druge ugovorne strane moći zadužiti za dodatne iznose u nizu ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja koje će se provoditi svaka tri mjeseca. Ti dodatni iznosi kumulativno mogu doseći iznos koji je najviše trostruko veći od iznosa neto kredita koji je svaka ugovorna strana [2] odobrila nefinancijskom privatnom sektoru europodručja, što ne uključuje kreditiranje kućanstava za kupnju stanova i kuća, u razdoblju od 30. travnja 2014. do odgovarajućeg datuma raspodjele [3], a kojim premašuje određenu referentnu vrijednost. Pri određivanju te referentne vrijednosti uzet će se u obzir neto krediti svake druge ugovorne strane nefinancijskom privatnom sektoru europodručja, što ne uključuje kredite kućanstvima za kupnju stanova i kuća, evidentirane u dvanaestomjesečnom razdoblju do 30. travnja 2014.

Rok dospijeća svih ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja bit će u rujnu 2018.

Kamatne stope na ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja ostat će nepromijenjene tijekom svake operacije na razini kamatne stope na glavne operacije refinanciranja Eurosustava u trenutku dodjele, uz nepromjenjiv dodatak od 10 baznih bodova. Kamate će se plaćati prilikom otplate kredita.

Svakih šest mjeseci, počevši od 24 mjeseca nakon svake ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja, druge ugovorne strane imat će mogućnost otplatiti neodređeni dio iznosa koji im je dodijeljen u toj ciljanoj operaciji dugoročnijeg refinanciranja.

Druge ugovorne strane koje su se zadužile u okviru ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja, a čiji neto krediti nefinancijskom privatnom sektoru europodručja, što ne uključuje kredite kućanstvima za kupnju stanova i kuća, u razdoblju od 1. svibnja 2014. do 30. travnja 2016. ne dosežu referentnu vrijednost, morat će vratiti dug u rujnu 2016.

Više tehničkih pojedinosti i točan vremenski raspored operacija bit će ubrzo objavljeni.

Intenziviranje pripremnih radnji u vezi s izravnom kupnjom vrijednosnih papira osiguranih imovinom

Upravno je vijeće odlučilo intenzivirati pripremne radnje u vezi s izravnom kupnjom na tržištu vrijednosnih papira osiguranih imovinom kako bi se pospješilo funkcioniranje transmisijskog mehanizma monetarne politike s obzirom na to da to tržište olakšava dotok novih kredita u gospodarstvo. U sklopu te inicijative Eurosustav će razmotriti kupnju jednostavnih i transparentnih vrijednosnih papira osiguranih imovinom koja će se sastojati od potraživanja od nefinancijskog privatnog sektora europodručja, s obzirom na željene promjene u regulatornom okružju, i surađivat će s drugim, odgovarajućim institucijama s tim u vezi.

Eurosustav će osmisliti odgovarajuće modalitete te mjere politike, uključujući ključne zahtjeve koje će vrijednosni papiri osigurani imovinom morati zadovoljiti da bi bili prihvatljivi. Više pojedinosti o ovoj inicijativi bit će pravodobno objavljeno.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Michaelu Steenu na +49 69 1344 7457 ili Stefanu Ruhkampu na +49 69 1344 5057.

  1. [1]Nefinancijski privatni sektor europodručja obuhvaća kućanstva i nefinancijska društva europodručja.

  2. [2]Neto krediti će se mjeriti na temelju koncepta transakcije iz statistike bilančnih stavaka, tj. novoodobreni krediti umanjeni za otplatu kredita, prilagođeni za prodaju kredita i sekuratizaciju.

  3. [3]Datum raspodjele definiran je kao posljednji mjesec za koji su dostupni podaci o neto kreditima za svaku raspodjelu u okviru ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije