Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

BCE anunţă măsuri de politică monetară destinate consolidării funcţionării mecanismului de transmisie a politicii monetare

5 iunie 2014

În vederea îndeplinirii mandatului privind stabilitatea preţurilor, Consiliul guvernatorilor BCE a anunţat astăzi măsuri de consolidare a funcţionării mecanismului de transmisie a politicii monetare prin sprijinirea activităţii de creditare a economiei reale. Mai exact, Consiliul guvernatorilor a hotărât:

  1. efectuarea, pe parcursul unui interval de doi ani, a unei serii de operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung ( targeted longer-term refinancing operations - TLTRO) destinate îmbunătăţirii activităţii de creditare a sectorului privat nefinanciar din zona euro [1], exceptând împrumuturile acordate populaţiei pentru achiziţii de locuinţe;
  2. intensificarea preparativelor legate de achiziţiile definitive de titluri garantate cu active (TGA).

Modalităţi de efectuare a operaţiunilor ţintite de refinanţare pe termen mai lung

Contrapartidele vor avea dreptul la o finanţare iniţială prin intermediul operaţiunilor ţintite de refinanţare pe termen mai lung (finanţare iniţială) egală cu 7% din valoarea totală, calculată la data de 30 aprilie 2014, a creditelor pe care le acordă sectorului privat nefinanciar din zona euro, exceptând împrumuturile acordate populaţiei pentru achiziţii de locuinţe. În cadrul a două operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung succesive, care vor fi efectuate în septembrie şi decembrie 2014, contrapartidele vor putea împrumuta sume a căror valoare cumulată nu depăşeşte această finanţare iniţială.

În perioada martie 2015-iunie 2016, toate contrapartidele vor putea împrumuta sume suplimentare în cadrul unor serii de operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung efectuate trimestrial. Aceste sume suplimentare pot atinge, cumulativ, până la de trei ori valoarea netă a creditelor [2] acordate de fiecare contrapartidă sectorului privat nefinanciar din zona euro, exceptând împrumuturile acordate populaţiei pentru achiziţii de locuinţe, în perioada cuprinsă între 30 aprilie 2014 şi data respectivă de referinţă a alocării [3], peste un nivel de referinţă specificat. Nivelul de referinţă va fi determinat prin luarea în considerare a valorii nete a creditelor acordate de fiecare contrapartidă sectorului privat nefinanciar din zona euro, exceptând împrumuturile acordate populaţiei pentru achiziţii de locuinţe, valoare înregistrată în perioada de 12 luni anterioară datei de 30 aprilie 2014.

Toate operaţiunile ţintite de refinanţare pe termen mai lung vor ajunge la scadenţă în luna septembrie 2018.

Rata dobânzii la operaţiunile ţintite de refinanţare pe termen mai lung va fi stabilită pe durata fiecărei operaţiuni la nivelul ratei operaţiunilor principale de refinanţare (OPR) ale Eurosistemului, valabilă la data obţinerii finanţării, plus o marjă fixă de 10 puncte de bază. Dobânda va fi plătită la sfârşitul perioadei, în momentul rambursării împrumutului.

După 24 de luni de la efectuarea fiecărei operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung, contrapartidele vor avea opţiunea de a rambursa orice parte din sumele care le-au fost alocate în cadrul operaţiunii respective, cu o frecvenţă semestrială.

Contrapartidele care au obţinut împrumuturi în cadrul operaţiunilor ţintite de refinanţare pe termen mai lung şi a căror valoare netă a creditelor acordate sectorului privat nefinanciar din zona euro, exceptând împrumuturile acordate populaţiei pentru achiziţii de locuinţe, se situează, în perioada 1 mai 2014-30 aprilie 2016, sub nivelul de referinţă vor avea obligaţia de a rambursa împrumuturile în luna septembrie 2016.

Detalii tehnice suplimentare şi calendarul exact al operaţiunilor vor fi anunţate în timp util.

Intensificarea preparativelor legate de achiziţiile definitive de TGA

Consiliul guvernatorilor a decis intensificarea preparativelor legate de achiziţiile definitive pe piaţa TGA în vederea consolidării funcţionării mecanismului de transmisie a politicii monetare, având în vedere rolul acestei pieţe în facilitarea unor noi fluxuri de credite către economie. În cadrul acestei iniţiative, Eurosistemul va lua în considerare achiziţionarea de TGA simple şi transparente, cu active-suport constând în creanţe asupra sectorului privat nefinanciar din zona euro, având în vedere modificările de dorit ale cadrului de reglementare, şi va colabora cu alte instituţii relevante în acest scop.

Eurosistemul va identifica modalităţi adecvate de punere în practică a acestei măsuri de politică, inclusiv principalele cerinţe pe care TGA vor trebui să le îndeplinească pentru a fi eligibile. Detalii suplimentare privind această iniţiativă vor fi anunţate în timp util.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoanele de contact sunt Michael Steen, tel.: +49 69 1344 7457, sau Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

  1. [1]Sectorul privat nefinanciar din zona euro se defineşte ca fiind sectorul format din gospodăriile populaţiei şi corporaţiile nefinanciare din zona euro.

  2. [2]Valoarea netă a creditelor va fi măsurată pe baza conceptului de tranzacţii din statisticile privind poziţia bilanţieră, respectiv împrumuturi noi minus răscumpărări de împrumuturi, ajustate cu impactul vânzărilor de împrumuturi şi al securitizărilor.

  3. [3]Data de referinţă a alocării se defineşte ca fiind cea mai recentă lună pentru care vor fi disponibile date privind valoarea netă a creditelor pentru fiecare alocare a unei operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media