Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB oznámila opatření měnové politiky k podpoře fungování transmisního mechanismu měnové politiky

5. června 2014

V rámci plnění svého mandátu v oblasti cenové stability dnes Rada guvernérů ECB oznámila opatření k podpoře fungování transmisního mechanismu měnové politiky prostřednictvím podpory úvěrování reálné ekonomiky. Rada guvernérů přijala především tato rozhodnutí:

  1. provést sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO) zaměřených na zlepšení poskytování úvěrů bankami nefinančnímu soukromému sektoru eurozóny [1], s výjimkou úvěrů domácnostem na nákup rezidenčních nemovitostí, a to po dobu dvou let,
  2. zintenzivnit přípravné práce související s přímými nákupy cenných papírů krytých aktivy (ABS).

Podmínky série TLTRO

Protistrany budou oprávněny k počátečnímu úvěrovému přídělu TLTRO (počáteční příděl) rovnajícímu se 7 % celkového objemu jejich úvěrů poskytnutých k 30. dubnu 2014 nefinančnímu soukromému sektoru eurozóny, s výjimkou úvěrů domácnostem na nákup rezidenčních nemovitostí. Ve dvou následujících TLTRO, které budou provedeny v září a prosinci 2014, si budou protistrany moci vypůjčit částku, která v úhrnu nepřekročí tento počáteční příděl.

V období od března 2015 do června 2016 si všechny protistrany budou moci vypůjčit dodatečné částky v sérii TLTRO prováděných čtvrtletně. Tyto dodatečné částky mohou v úhrnu dosáhnout trojnásobku čistých úvěrů každé protistrany [2] nefinančnímu soukromému sektoru eurozóny, s výjimkou úvěrů domácnostem na nákup rezidenčních nemovitostí, poskytnutých v období od 30. dubna 2014 do příslušného referenčního data přidělení [3] nad stanovenou srovnávací částku. Srovnávací částka bude určena s přihlédnutím k čistým úvěrům každé protistrany poskytnutým nefinančnímu soukromému sektoru eurozóny, s výjimkou úvěrů domácnostem na nákup rezidenčních nemovitostí, evidovaným ve dvanáctiměsíčním období do 30. dubna 2014.

Splatnost všech TLTRO bude v září 2018.

Úroková sazba TLTRO bude pevně stanovena po celou dobu každé operace jako sazba hlavních refinančních operací Eurosystému v době přijetí plus pevné rozpětí 10 bazických bodů. Úrok bude placen zpětně po splacení úvěru.

Po uplynutí 24 měsíců po každé TLTRO budou mít protistrany možnost splatit libovolnou část částek, které byly přiděleny v dané TLTRO, v šestiměsíčních intervalech.

Protistrany, které si vypůjčily částky v rámci TLTRO a jejichž čisté úvěry poskytnuté nefinančnímu soukromému sektoru eurozóny, s výjimkou úvěrů domácnostem na nákup rezidenčních nemovitostí, budou v období od 1. května 2014 do 30. dubna 2016 pod srovnávací částkou, budou povinny splatit vypůjčené částky v září 2016.

Další technické podrobnosti a přesný harmonogram operací budou včas oznámeny.

Zintenzivnění přípravných prací souvisejících s přímými nákupy ABS

Rada guvernérů rozhodla zintenzivnit přípravné práce související s přímými nákupy na trhu ABS s cílem podpořit fungování transmisního mechanismu měnové politiky vzhledem k úloze, kterou tento trh hraje při zprostředkování toku nových úvěrů do ekonomiky. V rámci této iniciativy zváží Eurosystém nákupy jednoduchých a transparentních ABS s podkladovými aktivy sestávajícími z pohledávek vůči nefinančnímu soukromému sektoru eurozóny, s přihlédnutím k žádoucím změnám v regulatorním prostředí, a za tímto účelem bude spolupracovat s dalšími příslušnými institucemi.

Pro toto opatření připraví Eurosystém odpovídající podmínky včetně klíčových požadavků, které budou ABS muset splňovat, aby se staly způsobilými. Další podrobnosti o této iniciativě budou včas oznámeny.

Kontaktními osobami pro média jsou Michael Steen, tel. +49 69 1344 7457, nebo Stefan Ruhkamp, tel. +49 69 1344 5057.

  1. [1]Nefinanční soukromý sektor eurozóny je definován jako domácnosti a nefinanční podniky v eurozóně.

  2. [2]Čisté poskytnuté úvěry budou měřeny na základě koncepce transakcí statistiky BSI, tzn. nové úvěry minus splátky úvěrů očištěné o dopad prodeje a sekuritizace úvěrů.

  3. [3]Referenční datum přidělení je definováno jako poslední měsíc, za nějž budou za každé přidělení TLTRO dostupné údaje o čistých poskytnutých úvěrech.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média