Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB monetáris politikai intézkedéseket jelentett be a monetáris politika transzmissziójának javítására

2014. június 5.

Árstabilitási mandátumát szem előtt tartva az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa a mai napon intézkedéseket jelentett be, amelyekkel célja a reálgazdasági hitelezés támogatásán keresztül javítani a monetáris politika transzmissziós mechanizmusának működését. A testület konkrétan a következőket határozta el:

  1. Több, úgynevezett célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet (CHLRM, angol rövidítéssel TLTRO) végez, amelyen keresztül az euroövezeti nem pénzügyi magánszektort [1] célzó – a háztartásoknak nyújtott lakáshiteleket nem tartalmazó – hitelezést kívánja élénkíteni két éven keresztül.
  2. Fokozza az eszközfedezetű értékpapírok (ABS) végleges adásvételének előkészületeit.

A CHLRM-ek lebonyolításának részletei

A partnerek induló CHLRM-hitelkeretre (induló hitelkeret) lesznek jogosultak, amelynek összege megegyezik az euroövezeti nem pénzügyi magánszektornak nyújtott, 2014. április 30-i állapot szerinti – de a háztartásoknak nyújtott lakáshiteleket nem tartalmazó – teljes hitelállományuk 7%-ával. A 2014 szeptemberében és decemberében végrehajtandó, két egymást követő CHLRM keretében a partnerek kumulált alapon ennek a keretnek az erejéig vehetnek fel hitelt.

A 2015 márciusa és 2016 júniusa közötti időszakban a partnerek újabb hiteleket vehetnek fel negyedévente végrehajtandó CHLRM-ek keretében. Ezek összege kumulált alapon a partner által az euroövezeti nem pénzügyi magánszektornak a 2014. április 30. és a hitelallokáció referencia-időpontja [2] közötti időszakban kihelyezett – a háztartásoknak nyújtott lakáshiteleket nem tartalmazó –, egy bizonyos referenciaértéket meghaladó nettó hitelállományának [3] maximum háromszorosát teheti ki. Ezt a referenciaértéket a partner által az euroövezeti nem pénzügyi magánszektornak – a háztartásoknak nyújtott lakáshiteleket nem tartalmazó –, a 2014. április 30-át megelőző 12 hónapos időszakban nyújtott nettó hitelállománya figyelembevételével állapítják meg.

Az összes CHLRM futamideje 2018 szeptemberében lejár.

A CHLRM kamatlába a művelet teljes futamidejére rögzített, értéke pedig megegyezik az eurorendszer irányadó refinanszírozási műveletének a hitelfelvételkor érvényes kamatlába plusz 10 bázispontnak megfelelő rögzített spread. A kamatot a hitelösszeg visszafizetése után kell törleszteni.

A partnereknek minden egyes CHLRM után 24 hónappal, féléves időközönként lehetőségük lesz tartozásuk bármekkora részének törlesztésére.

Azoknak a CHLRM keretében hitelhez jutott partnereknek, akiknek az euroövezeti nem pénzügyi magánszektornak a 2014. május 1. és 2016. április 30. közötti időszakban kihelyezett – a háztartásoknak nyújtott lakáshiteleket nem tartalmazó – nettó hitelállománya nem éri el a referenciaértéket, 2016. szeptemberben vissza kell fizetniük a felvett összeget.

A további technikai részletek és a műveletek lebonyolításának pontos menetrendje rövidesen bejelentésre kerül.

Az eszközfedezetű értékpapírok végleges adásvétele előkészületeinek fokozása

A Kormányzótanács úgy döntött, fokozza az ABS-piacon végrehajtott végleges adásvételi műveletek előkészületi munkálatait, amivel célja a monetáris politika transzmissziós mechanizmusának javítása, hiszen ez a piac szerepet játszik a gazdaságnak kihelyezett új hitelek közvetítésében. A kezdeményezés keretében az eurorendszer olyan egyszerű és átlátható ABS-ek vásárlását tervezi, amelyek eszközfedezete az euroövezeti nem pénzügyi szektorral szembeni valamilyen követelés. E munka során a szabályozási környezetben szükséges változtatásokat is figyelembe veszi, aminek érdekében más érintett intézményekkel is együttműködik.

Az eurorendszer rövidesen kidolgozza e monetáris politikai intézkedés megfelelő gyakorlati részleteit, beleértve az ABS-ek elfogadhatóságának legfontosabb feltételeit. A kezdeményezéssel kapcsolatban hamarosan további részletek kerülnek bejelentésre.

A média képviselői kérdéseikkel szíveskedjenek Michael Steenhez (+49 69 1344 7457) vagy Stefan Ruhkamphoz (+49 69 1344 5057) fordulni.

  1. [1]Az övezet nem pénzügyi magánszektorán a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok értendők.

  2. [2]A hitelallokáció referencia-időpontja az a legutolsó hónap, amelyről minden egyes CHLRM vonatkozásában rendelkezésre állnak nettó hitelezési adatok.

  3. [3]Nettó hitelállományt a mérlegstatisztikák (BSI) tranzakciós alapelve szerint mérik, vagyis értéke megegyezik az újonnan kihelyezett és a visszafizetett hitelek hitelértékesítéssel és értékpapírosítással kiigazított különbségével.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok