Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP teatab rahapoliitika meetmetest, millega tõhustatakse rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimist

5. juuni 2014

EKP nõukogu, pidades silmas oma volitusi hinnastabiilsuse tagamisel, teatas täna rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimise tõhustamiseks võetavatest meetmetest, millega toetatakse laenuandmist reaalmajandusele. EKP nõukogu võttis vastu järgmised otsused:

  1. Teostada mitu sihtotstarbelist pikemaajalist refinantseerimisoperatsiooni, mille eesmärk on parandada kahe aasta jooksul pankade laenuandmist (v.a eluasemelaenud kodumajapidamistele) mittefinantsteenuseid pakkuvale euroala erasektorile [1].
  2. Intensiivistada ettevalmistusi seoses varaga tagatud väärtpaberite otseostudega.

Sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide üksikasjad

Vastaspooltel on esialgu õigus saada sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kaudu laenu mahus, mis moodustab maksimaalselt 7% nende kogulaenudest (v.a eluasemelaenud kodumajapidamistele) mittefinantsteenuseid pakkuvale euroala erasektorile seisuga 30. aprill 2014. 2014. aasta septembris ja detsembris teostatava kahe järjestikuse sihtotstarbelise pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooniga saavad vastaspooled võtta laenu summas, mille kogumaht ei ületa seda esialgset piirmäära.

2015. aasta märtsist kuni 2016. aasta juunini on vastaspooltel võimalik võtta täiendavaid laene kvartaalsete sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kaudu. Iga vastaspoole täiendavate laenude kogumaht võib olla kindlaksmääratud võrdlusalust kuni kolm korda ületav netolaenude maht [2] (v.a eluasemelaenud kodumajapidamistele) mittefinantsteenuseid pakkuvale euroala erasektorile ajavahemikul 30. aprillist 2014 kuni vastava jaotamise võrdluskuupäevani [3]. Võrdlusaluse kehtestamisel võetakse arvesse iga vastaspoole netolaene mittefinantsteenuseid pakkuvale euroala erasektorile (v.a eluasemelaenud kodumajapidamistele) 2014. aasta 30. aprillile eelnenud 12 kuu jooksul.

Kõigi sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide tähtaeg on september 2018.

Sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär kehtestatakse vastava operatsiooni kogu kestuseks ning on sama, mis sel ajal kehtiv eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär, pluss vahemik 10 baaspunkti ulatuses. Võlgnevuselt kogunenud intress tasutakse pärast laenu tagasimaksmist.

Kui sihtotstarbelisest pikemaajalisest refinantseerimisoperatsioonist on möödunud 24 kuud, võivad vastaspooled hakata neile kõnealuse operatsiooniga jaotatud summasid iga kuue kuu järel tagasi maksma.

Vastaspooled, kes on võtnud sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kaudu laenu ja kelle netolaenude maht (v.a eluasemelaenud kodumajapidamistele) mittefinantsteenuseid pakkuvale euroala erasektorile ajavahemikul 1. maist 2014 kuni 30. aprillini 2016 on võrdlusalusest väiksem, peavad oma laenud tagasi maksma 2016. aasta septembris.

Operatsioonide tehnilised üksikasjad ja täpne ajakava avaldatakse edaspidi.

Varaga tagatud väärtpaberite otseostudega seotud ettevalmistuste intensiivistamine

Tõhustamaks rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimist, on EKP nõukogu otsustanud intensiivistada ettevalmistusi otseostudeks varaga tagatud väärtpaberite turul, arvestades selle turusegmendi rolli majandusse suunduvate uute krediidivoogude elavdamisel. Selle algatuse raames kaalub eurosüsteem selliste lihtsate ja läbipaistvate varaga tagatud väärtpaberite oste, mille alusvaraks on nõuded mittefinantsteenuseid pakkuva euroala erasektori vastu. Ühtlasi võetakse arvesse soovitavaid muutusi regulatiivses keskkonnas ning tehakse koostööd asjaomaste institutsioonidega.

Eurosüsteem seab sisse selle rahapoliitika meetme rakendamise korra ning kehtestab nende väärtpaberite põhilised kõlblikkusnõuded. Üksikasjalikum teave avaldatakse edaspidi.

Meediakanalite küsimustele vastavad Michael Steen (tel +49 69 1344 7457) ja Stefan Ruhkamp (tel +49 69 1344 5057).

  1. [1]Mittefinantsteenuseid pakkuv euroala erasektor – euroala kodumajapidamised ja mittefinantsettevõtted.

  2. [2]Netolaenude summa arvutamisel kasutatakse bilansikirjete statistikas kasutatavat tehingu mõistet, st uutest laenudest lahutatakse tagasimakstud laenud, korrigeerituna laenude müügi ja väärtpaberistamisega.

  3. [3]Võrdluskuupäev – hiliseim kuu, mille kohta on olemas netolaenuandmed seoses vastava sihtotstarbelise pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooniga.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid