Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB skelbia pinigų politikos priemones, skirtas pagerinti pinigų politikos poveikio perdavimo mechanizmo veikimą

2014 m. birželio 5 d.

Vykdydama jai pavestą funkciją – palaikyti kainų stabilumą, šiandien ECB valdančioji taryba paskelbė priemones, skirtas paremti skolinimą realiajai ekonomikai ir taip pagerinti pinigų politikos poveikio perdavimo mechanizmo veikimą. Valdančioji taryba nusprendė:

  1. per dvejus metus atlikti tam tikrą skaičių tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO), skirtų pagerinti bankų skolinimą euro zonos nefinansiniam privačiajam sektoriui [1], išskyrus būsto paskolas namų ūkiams;
  2. intensyvinti parengiamąjį darbą, susijusį su turtu užtikrintų vertybinių popierių (TUVP) vienakrypčiu pirkimu.

TITRO ypatumai

Vykdant TITRO sandorio šalys galės pasiskolinti tam tikrą pradinę sumą, lygią 7 % visos 2014 m. balandžio 30 d. negrąžintos jų suteiktų paskolų euro zonos nefinansiniam privačiajam sektoriui, išskyrus būsto paskolas namų ūkiams, sumos. 2014 m. rugsėjo ir gruodžio mėn. bus atliktos iš eilės dvi TITRO, per kurias sandorio šalys galės pasiskolinti sumą, neviršijančią, kartu sudėjus, šios pradinės sumos.

Nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2016 m. birželio mėn. visos sandorio šalys galės skolintis papildomai – tam tikslui TITRO bus atliekamos kas ketvirtį. Visos šios papildomos sumos, kartu sudėjus, gali siekti, tačiau negali viršyti sumos, tris kartus didesnės už kiekvienos sandorio šalies grynojo skolinimo [2] euro zonos nefinansiniam privačiajam sektoriui, išskyrus būsto paskolas namų ūkiams, per laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 30 d. iki atitinkamos paskirstymo ataskaitinės datos [3] sumą, viršijančią nustatytą ribinę sumą. Ribinė suma bus nustatyta atsižvelgiant į kiekvienos sandorio šalies grynąjį skolinimą euro zonos nefinansiniam privačiajam sektoriui, išskyrus būsto paskolas namų ūkiams, 12 mėnesių laikotarpiu iki 2014 m. balandžio 30 d.

Visų TITRO terminas – 2018 m. rugsėjo mėn.

Visų TITRO palūkanų norma bus fiksuota visą atitinkamos operacijos trukmę ir bus lygi jos pasirašymo metu galiojančiai Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų (PRO) palūkanų normai plius fiksuoto, 10 bazinių punktų, dydžio skirtumas. Palūkanos bus mokamos dalimis, grąžinant pasiskolintą sumą.

Po kiekvienos TITRO praėjus 24 mėnesiams, sandorio šalys turės galimybę kartą per šešis mėnesius grąžinti bet kokią pagal konkrečią TITRO paskirstytos sumos dalį.

Sandorio šalys, kurios skolinsis pagal TITRO ir kurių grynasis skolinimas euro zonos nefinansiniam privačiajam sektoriui, išskyrus būsto paskolas namų ūkiams, per laikotarpį nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. nesieks nustatytos ribinės sumos, pasiskolintą sumą privalės grąžinti 2016 m. rugsėjo mėn.

Daugiau techninio pobūdžio informacijos ir tikslus operacijų tvarkaraštis bus paskelbti vėliau.

Parengiamojo darbo, susijusio su TUVP vienakrypčiu pirkimu, intensyvinimas

Siekdama pagerinti pinigų politikos poveikio perdavimo mechanizmo veikimą, Valdančioji taryba nusprendė intensyvinti parengiamąjį darbą, susijusį su vienakrypčiais pirkimais TUVP rinkoje, atsižvelgdama į tai, kokį vaidmenį ši rinka atlieka didinant kreditų srautus ekonomikai. Pagal šią iniciatyvą Eurosistema, atsižvelgdama į pageidautinus reguliavimo aplinkos pokyčius, svarstys galimybę pirkti paprastus ir skaidrius TUVP, kuriems užtikrinti naudojamas turtas – tai reikalavimai euro zonos nefinansiniam privačiajam sektoriui, ir šiuo klausimu dirbs su kitomis atitinkamomis institucijomis.

Eurosistema parengs atitinkamas šios politikos priemonės įgyvendinimo sąlygas, įskaitant pagrindinius reikalavimus, kuriuos turi tenkinti TUVP, kad jie būtų perkami. Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą bus paskelbta vėliau.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Michael Steen tel. +49 69 1344 7457 arba Stefan Ruhkamp tel. +49 69 1344 5057.

  1. [1]Euro zonos nefinansinis privatusis sektorius – tai euro zonos namų ūkiai ir nefinansinės korporacijos.

  2. [2]Grynasis skolinimas bus apskaičiuojamas taikant BSS statistikoje taikomą sandorių apibrėžtį, t. y. naujos paskolos minus grąžintos paskolos, pakoregavus pagal paskolų pardavimo ir pakeitimo vertybiniais popieriais poveikį.

  3. [3]Paskirstymo ataskaitinė data – tai paskutinis mėnuo, už kurį turima kiekvienam TITRO paskirstymui reikalingų duomenų apie grynąjį skolinimą.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai