Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP ilmoittaa toimista rahapolitiikan välittymismekanismin toiminnan parantamiseksi

5.6.2014

EKP:n neuvosto ilmoitti tänään hintavakaustehtävänsä mukaisesti toimista, joilla parannetaan rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa tukemalla luotonantoa reaalitaloudelle. EKP:n neuvosto päätti

  1. toteuttaa kohdennettuja pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita, joilla pyritään edistämään pankkien luotonantoa (asuntolainoja lukuun ottamatta) euroalueen yksityiselle ei-rahoitussektorille [1] kahden vuoden ajan
  2. nopeuttaa omaisuusvakuudellisten arvopaperien suorien ostojen valmistelua.

Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden toteutus

Vastapuolilla on aluksi oikeus saada kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa lainaksi määrä, jonka suuruus on enintään 7 % niiden euroalueen yksityiselle ei-rahoitussektorille myöntämien lainojen (asuntolainoja lukuun ottamatta) kannasta 30.4.2014. Vuoden 2014 syyskuussa ja joulukuussa toteutetaan kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot, joissa vastapuolet voivat saada lainaa yhteensä enintään tämän määrän.

Maaliskuun 2015 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana kaikki vastapuolet voivat saada lisälainaa neljännesvuosittaisissa kohdennetuissa operaatioissa. Lisälainan määrä voi olla yhteensä enintään kolme kertaa tietyn vertailuarvon ylittävä osa vastapuolen nettoluotonannosta [2] euroalueen yksityiselle ei-rahoitussektorille (asuntolainoja lukuun ottamatta) huhtikuun 2014 lopusta kunkin operaation viiteajankohtaan [3] saakka. Vertailuarvon laskuperusteena on kunkin vastapuolen nettoluotonanto euroalueen yksityiselle ei-rahoitussektorille (asuntolainoja lukuun ottamatta) 30.4.2014 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.

Kaikki kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot erääntyvät vuoden 2018 syyskuussa.

Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kiinteänä korkona koko operaation ajalta on eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko lainanottohetkellä lisättynä 10 peruspisteellä. Korko maksetaan lainan takaisinmaksun yhteydessä.

Sen jälkeen kun operaation alusta on kulunut kaksi vuotta, vastapuolilla on mahdollisuus suorittaa takaisinmaksuja kuuden kuukauden välein.

Jos kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin osallistuvan vastapuolen nettoluotonanto euroalueen yksityiselle ei-rahoitussektorille (asuntolainoja lukuun ottamatta) jää alle vertailuarvon ajanjaksolla 1.5.2014–30.4.2016, sen on maksettava saamansa laina takaisin syyskuussa 2016.

Tarkempaa tietoa operaatioiden teknisestä toteutuksesta ja niiden aikataulut julkaistaan myöhemmin.

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien suorien ostojen valmistelun nopeuttaminen

EKP:n neuvosto päätti nopeuttaa omaisuusvakuudellisten arvopaperien markkinoilla tehtävien suorien ostojen valmistelua parantaakseen rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa, sillä näiden markkinoiden toiminta edistää luotonantoa taloudelle. Eurojärjestelmä voi ostaa yksinkertaisia ja selkeitä omaisuusvakuudellisia arvopapereita, joiden vakuutena on saatavia euroalueen yksityiseltä ei-rahoitussektorilta. Se ottaa huomioon tarvittavat muutokset sääntelyssä ja tekee asiaankuuluvien toimielinten kanssa yhteistyötä niiden eteen.

Eurojärjestelmä päättää seuraavaksi näiden toimien teknisestä toteutuksesta sekä esimerkiksi tärkeimmistä omaisuusvakuudellisille arvopapereille asetettavista kelpoisuusvaatimuksista. Lisätietoa julkaistaan myöhemmin.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaavat Michael Steen numerossa +49 69 1344 7457 ja Stefan Ruhkamp numerossa +49 69 1344 5057.

  1. [1]Euroalueen yksityisen ei-rahoitussektorin muodostavat euroalueen kotitaloudet ja yritykset.

  2. [2]Nettoluotonantoa mitataan tasetilastojen (BSI statistics) transaktiomenetelmällä, eli uusista lainoista vähennetään takaisinmaksut ilman lainojen myynnin ja arvopaperistamisen vaikutusta.

  3. [3]Operaation viiteajankohtana on viimeisin kuukausi, jolta nettoluotonantoa koskevat tiedot ovat käytettävissä operaation jakopäivänä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle