PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

2 oktober 2013

Vid dagens sammanträde, som hölls i Paris, beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska var oförändrade på respektive 0,50 %, 1,00 % and 0,00 %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Press conference

Kontakt för media