Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

3 november 2011

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 25 punkter, till 1,25 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 9 november 2011.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 25 punkter, till 2,00 %, gällande från den 9 november 2011.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 25 punkter, till 0,50 %, gällande från den 9 november 2011.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Press conference

Kontakt för media