Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2011. gada 3. novembrī

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 1.25%), sākot ar operācijām, ko veiks 2011. gada 9. novembrī.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 2.00%; spēkā ar 2011. gada 9. novembri).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 0.50%; spēkā ar 2011. gada 9. novembri).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Press conference

Kontaktinformācija presei