Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува указателните календари на периодите на поддържане на резервите през 2012 г. и 2013 г.

20 май 2011 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува днес указателните календари за периодите на Евросистемата за поддържане на резервите за 2012 г. и 2013 г.

Имайки предвид календара на заседанията на Управителния съвет (вижте прессъобщението на ЕЦБ от 20 април 2011 г.) и указателните календари на редовните тръжни операции на Евросистемата (вижте днешното прессъобщение на ЕЦБ), указателните календари на периодите на поддържане на резервите за 2012 г. и 2013 г. са, както следва:

ПП Съответно заседание на Управителния съвет Начало на периода на поддържане Край на периода на поддържане Данни за резервната база за кредитни институции с месечно отчитане Данни за резервната база за кредитни институции с тримесечно отчитане Продължи-телност на периода за поддържане на резервите (в дни)
1 12 януари 2012 г. 18 януари 2012 г. 14 февруари 2012 г. ноември 2011 г. септември 2011 г. 28
2 9 февруари 2012 г. 15 февруари 2012 г. 13 март 2012 г. декември 2011 г. септември 2011 г. 28
3 8 март 2012 г. 14 март 2012 г. 10 април 2012 г. януари 2012 г. декември 2011 г. 28
4 4 април 2012 г. 11 април 2012 г. 8 май 2012 г. февруари 2012 г. декември 2011 г. 28
5 3 май 2012 г. 9 май 2012 г. 12 юни 2012 г. март 2012 г. декември 2011 г. 35
6 6 юни 2012 г. 13 юни 2012 г. 10 юли 2012 г. април 2012 г. март 2012 г. 28
7 5 юли 2012 г. 11 юли 2012 г. 7 август 2012 г. май 2012 г. март 2012 г. 28
8 2 август 2012 г. 8 август 2012 г. 11 септември 2012 г. юни 2012 г. март 2012 г. 35
9 6 септември 2012 г. 12 септември 2012 г. 9 октомври 2012 г. юли 2012 г. юни 2012 г. 28
10 4 октомври 2012 г. 10 октомври 2012 г. 13 ноември 2012 г. август 2012 г. юни 2012 г. 35
11 8 ноември 2012 г. 14 ноември 2012 г. 11 декември 2012 г. септември 2012 г. юни 2012 г. 28
12 6 декември 2012 г. 12 декември 2012 г. 15 януари 2013 г. октомври 2012 г. септември 2012 г. 35
ПП Съответно заседание на Управителния съвет Начало на периода на поддържане Край на периода на поддържане Данни за резервната база за кредитни институции с месечно отчитане Данни за резервната база за кредитни институции с тримесечно отчитане Продължи-телност на периода за поддържане на резервите (в дни)
1 10 януари 2013 г. 16 януари 2013 г. 12 февруари 2013 г. ноември 2012 г. септември 2012 г. 28
2 7 февруари 2013 г. 13 февруари 2013 г. 12 март 2013 г. декември 2012 г. септември 2012 г. 28
3 7 март 2013 г. 13 март 2013 г. 9 април 2013 г. януари 2013 г. декември 2012 г. 28
4 4 април 2013 г. 10 април 2013 г. 7 май 2013 г. февруари 2013 г. декември 2012 г. 28
5 2 май 2013 г. 8 май 2013 г. 11 юни 2013 г. март 2013 г. декември 2012 г. 35
6 6 юни 2013 г. 12 юни 2013 г. 9 юли 2013 г. април 2013 г. март 2013 г. 28
7 4 юли 2013 г. 10 юли 2013 г. 6 август 2013 г. май 2013 г. март 2013 г. 28
8 1 август 2013 г. 7 август 2013 г. 10 септември 2013 г. юни 2013 г. март 2013 г. 35
9 5 септември 2013 г. 11 септември 2013 г. 8 октомври 2013 г. юли 2013 г. юни 2013 г. 28
10 2 октомври 2013 г. 9 октомври 2013 г. 12 ноември 2013 г. август 2013 г. юни 2013 г. 35
11 7 ноември 2013 г. 13 ноември 2013 г. 10 декември 2013 г. септември 2013 г. юни 2013 г. 28
12 5 декември 2013 г. 11 декември 2013 г. 14 януари 2014 г. октомври 2013 г. септември 2013 г. 35

Calendars for the Eurosystem's regular tender operations

  • Events

  • Monetary policy

Данни за контакт за медиите