Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

7 април 2011 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се повишава с 25 базисни пункта до 1,25 %, считано от 13 април 2011 г.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се повишава с 25 базисни пункта до 2,00 %, считано от 13 април 2011 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се повишава с 25 базисни пункта до 0,50 %, считано от 13 април 2011 г.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. (централноевропейско време).

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.