Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Публикуване на ориентировъчни календари на периодите на поддържане на резервите през 2010 г. и 2011 г.

29 май 2009 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува ориентировъчни календари на периодите на поддържане на резервите на Евросистемата през 2010 г. и 2011 г. За първи път календарите се публикуват за следващите две години, следвайки установената практика при определяне на календара на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ.

Имайки предвид календара на заседанията на Управителния съвет (вижте прессъобщението на ЕЦБ от 8 май 2009 г.) и ориентировъчните календари на тръжните операции на Евросистемата (вижте днешното прессъобщение на ЕЦБ), ориентировъчните календари на периодите на поддържане на резервите са както следва:

Таблица 1. Ориентировъчен календар на периодите на поддържане през 2010 г.

ПП Съответно заседание на Управителния съвет Начало на периода на поддържане през 2010 г. Край на периода на поддържане през 2010 г. Данни за резервната база за кредитни институции с месечно отчитане Данни за резервната база за кредитни институции с тримесечно отчитане Продължи-телност на периода за поддържане на резервите (в дни)
1 14 януари 2010 г. 20 януари 2010 г. 9 февруари 2010 г. ноември 2009 г. септември 2009 г. 21
2 4 февруари 2010 г. 10 февруари 2010 г. 9 март 2010 г. декември 2009 г. септември 2009 г. 28
3 4 март 2010 г. 10 март 2010 г. 13 април 2010 г. януари 2010 г. декември 2009 г. 35
4 8 април 2010 г. 14 април 2010 г. 11 май 2010 г. февруари 2010 г. декември 2009 г. 28
5 6 май 2010 г. 12 май 2010 г. 15 юни 2010 г. март 2010 г. декември 2009 г. 35
6 10 юни 2010 г. 16 юни 2010 г. 13 юли 2010 г. април 2010 г. март 2010 г. 28
7 8 юли 2010 г. 14 юли 2010 г. 10 август 2010 г. май 2010 г. март 2010 г. 28
8 5 август 2010 г. 11 август 2010 г. 7 септември 2010 г. юни 2010 г. март 2010 г. 28
9 2 септември 2010 г. 8 септември 2010 г. 12 октомври 2010 г. юли 2010 г. юни 2010 г. 35
10 7 октомври 2010 г. 13 октомври 2010 г. 9 ноември 2010 г. август 2010 г. юни 2010 г. 28
11 4 ноември 2010 г. 10 ноември 2010 г. 7 декември 2010 г. септември 2010 г. юни 2010 г. 28
12 2 декември 2010 г. 8 декември 2010 г. 18 януари 2010 г. октомври 2010 г. септември 2010 г. 42

Таблица 2. Ориентировъчен календар на периодите на поддържане през 2011 г.

ПП Съответно заседание на Управителния съвет Начало на периода на поддържане през 2011 г. Край на периода на поддържане през 2011 г. Данни за резервната база за кредитни институции с месечно отчитане Данни за резервната база за кредитни институции с тримесечно отчитане Продължи-телност на периода за поддържане на резервите (в дни)
1 13 януари 2011 г. 19 януари 2011 г. 8 февруари 2011 г. ноември 2010 г. септември 2010 г. 21
2 3 февруари 2011 г. 9 февруари 2011 г. 8 март 2011 г. декември 2010 г. септември 2010 г. 28
3 3 март 2011 г. 9 март 2011 г. 12 април 2011 г. януари 2011 г. декември 2010 г. 35
4 7 април 2011 г. 13 април 2011 г. 10 май 2011 г. февруари 2011 г. декември 2010 г. 28
5 5 май 2011 г. 11 май 2011 г. 14 юни 2011 г. март 2011 г. декември 2010 г. 35
6 9 юни 2011 г. 15 юни 2011 г. 12 юли 2011 г. април 2011 г. март 2011 г. 28
7 7 юли 2011 г. 13 юли 2011 г. 9 август 2011 г. май 2011 г. март 2011 г. 28
8 4 август 2011 г. 10 август 2011 г. 13 септември 2011 г. юни 2011 г. март 2011 г. 35
9 8 септември 2011 г. 14 септември 2011 г. 11 октомври 2011 г. юли 2011 г. юни 2011 г. 28
10 6 октомври 2011 г. 12 октомври 2011 г. 8 ноември 2011 г. август 2011 г. юни 2011 г. 28
11 3 ноември 2011 г. 9 ноември 2011 г. 21 май 2011 г. септември 2011 г. юни 2011 г. 35
12 8 декември 2011 г. 14 декември 2011 г. 17 януари 2012 г. октомври 2011 г. септември 2011 г. 35
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите