Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

3 juli 2008

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 25 punkter, till 4,25 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 9 juli 2008.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 5,25 %, gällande från den 9 juli 2008.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 3,25 %, gällande från den 9 juli 2008.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.