Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

3. júla 2008

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí prijala tieto rozhodnutia o menovej politike:

  1. minimálna akceptovateľná úroková sadzba pre hlavné refinančné obchody Eurosystému sa s účinnosťou od obchodu splatného 9. júla 2008 zvýši o 25 bázických bodov na 4,25 %,
  2. úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody sa s účinnosťou od 9. júla 2008 zvýši o 25 bázických bodov na 5,25 %,
  3. úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody sa s účinnosťou od 9. júla 2007 zvýši o 25 bázických bodov na 3,25 %.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 SEČ.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt pre médiá