Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Публикуване на указателния календар за периодите на поддържане на резервите за 2009 г.

23 май 2008 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува днес указателния календар за периодите за поддържане на резервите за 2009 г.

Предвид програмата за заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ за 2009 г. (вж. прессъобщението на ЕЦБ от 30 март 2007 г.) и указателния календар за тръжните операции на Евросистемата през 2009 г. (вж. прессъобщението на ЕЦБ, публикувано днес), указателният календар за периодите за поддържане на резервите е както следва:

Таблица 1. Указателен календар за периодите на поддържане за 2009 г.

Съответно заседание на Управителния съвет Начало на периода на поддържане на резервите Край на периода на поддържане на резервите Данни за резервната база за кредитни институции с месечно отчитане Данни за резервната база за кредитни институции с тримесечно отчитане Продължителност на периода за поддържане на резервите (в дни)
1 15 януари 2009 г. 21 януари 2009 г. 10 февруари 2009 г. ноември 2008 г. септември 2008 г. 21
2 5 февруари 2009 г. 11 февруари 2009 г. 10 март 2009 г. декември 2008 г. септември 2008 г. 28
3 5 март 2009 г. 11 март 2009 г. 7 април 2009 г. януари 2009 г. декември 2008 г. 28
4 2 април 2009 г. 8 април 2009 г. 12 май 2009 г. февруари 2009 г. декември 2008 г. 35
5 7 май 2009 г. 13 май 2009 г. 9 юни 2009 г. март 2009 г. декември 2008 г. 28
6 4 юни 2009 г. 10 юни 2009 г. 7 юли 2009 г. април 2009 г. март 2009 г. 28
7 2 юли 2009 г. 8 юли 2009 г. 11 август 2009 г. Май 2009 г. март 2009 г. 35
8 6 август 2009 г. 12 август 2009 г. 8 септември 2009 г. юни 2009 г. март 2009 г. 28
9 3 септември 2009 г. 9 септември 2009 г. 13 октомври 2009 г. юли 2009 г. юни 2009 г. 35
10 8 октомври 2009 г. 14 октомври 2009 г. 10 ноември 2009 г. август 2009 г. юни 2009 г. 28
11 5 ноември 2009 г. 11 ноември 2009 г. 7 декември 2009 г. септември 2009 г. юни 2009 г. 27
12 3 декември 2009 г. 8 декември 2009 г. 19 януари 2010 г. октомври 2009 г. септември 2009 г. 43

Данни за контакт за медиите