Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Eurosystemet och Bank of Russia lanserar ett samarbetsprogram för banktillsyn och internrevision

20 mars 2008

Eurosystemet (Europeiska centralbanken (ECB) och de 15 nationella centralbankerna i euroområdet) och Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) har idag lanserat ett 3-årigt samarbetsprogram för banktillsyn och internrevision. Den del av programmet som berör banktillsyn kommer att inriktas på Bank of Russias institutionella kapacitet för att upprätthålla stabiliteten i det ryska banksystemet. Det kommer att fokusera på det ryska banksystemets övergång till Basel2-principerna och bygga på erfarenheterna från Europeiska unionens övergång till Basel2. Den del av programmet som berör internrevision har som syfte att ge stöd åt Bank of Russias riskbaserade internrevisionsfunktioner genom fortbildning och konsultationer med experter i Eurosystemet.

Programmet har idag offentliggjorts i Moskva av Lukas D. Papademos, ECB:s vice ordförande, Gennady G. Melikyan, Bank of Russias förste vice ordförande och Marc Franco, ledare för Europeiska kommissionens delegation i Ryssland. Europeiska unionen har avsatt 3 miljoner euro till det här programmet inom ramen för samarbetsprogrammet EU-Ryssland (EU-Russia cooperation programme).

Implementeringen av programmet kommer att starta den 1 april 2008. Från Eurosystemets sida kommer programmet att omfatta ECB, Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank och Finlands Bank.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media