Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

2 augusti 2007

Vid sitt sammanträde idag, som hålls i form av en telefonkonferens, beslutade ECB-rådet att lägsta anbudsräntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 4,00 %, 5,00 % och 3,00 %.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.