Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2007. gada 2. augustā

Šīsdienas sanāksmē, kas notika telekonferences veidā, ECB Padome nolēma, ka minimālā pieteikuma procentu likme galvenajām refinansēšanas operācijām, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 4.00%, 5.00% un 3.00%).

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Kontaktinformācija presei