Menu
PRESSMEDDELANDE

ECB:s penningpolitiska beslut

2 november 2006

Vid ECB-rådets sammanträde idag beslutades att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 3,25 %, 4,25 % och 2,25 %.

Vid dagens presskonferens, som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid), kommer ECB:s ordförande att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner

Kontakt för media