Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Mot ett gemensamt betalningsområde för euro - tredje lägesrapporten

2 december 2004

I den tredje lägesrapporten om det gemensamma betalningsområdet för euro, som publiceras idag, bedömer ECB-rådet den senaste utvecklingen av ansträngningarna att omvandla de nationella systemen för massbetalningar, som fortfarande till stor del är fragmenterade, till ett gemensamt betalningsområde för euro. Syftet med ett gemensamt betalningsområde för euro är att göra det möjligt för europeiska medborgare att göra betalningar i hela området från ett enda bankkonto med ett enda betalningssystem lika enkelt och säkert som på nationell nivå idag. För kunden ska det inte göra någon skillnad var eller hos vilken bank i euroområdet kontot finns. Eurosystemets syfte med ett gemensamt betalningsområde för euro är alltså att alla betalningar inom euroområdet ska vara inhemska. De ska vara lika säkra och effektiva som betalningar som görs genom de mest effektiva nationella betalningssystemen idag. Att upprätta en paneuropeisk infrastruktur för ett gemensamt betalningsområde i euro skulle öka den övergripande effektiviteten genom besparingar tack vare dess storlek.

Ett liknande mål uttrycks av 42 europeiska banker och sammanslutningar för den europeiska kreditsektorn i vitboken från maj 2002. Eurosystemet välkomnar att bankerna bildade European Payments Council[1] (EPC) i juni 2002, vars mål är att ett gemensamt betalningsområde för euro ska vara klart för drift 2010. Detta skulle inkludera att en fullständig uppsättning paneuropeiska instrument utvecklas och är tillgänglig i slutet av 2007. Eurosystemet rekommenderar att dessa instrument görs tillgängliga för enskilda personer och företag som ett alternativ vid nationella betalningar så tidigt som 2008, utan att behöva ändra den nationella infrastrukturen på det stadiet. På detta sätt skulle ett gemensamt betalningsområde för euro för medborgarna redan ha skapats. Fullständig migration för banker och deras kunder till paneuropeiska lösningar skulle genomföras vid slutet av 2010.

Det är helt klart EPC:s ansvar att specificera syftena med ett gemensamt betalningsområde för euro och de nationella bankorganisationernas ansvar att definiera och implementera den nationella migrationsplanen. Eurosystemet ger sitt fulla stöd till EPC:s mål att utveckla och genomföra paneuropeiska betalningsinstrument, som börjar med kreditöverföringar, direktdebiteringar och betalkort.

Dessutom uppmanar Eurosystemet de nationella bankorganisationerna i euroområdet att:

  • förevisa att de har övertygande arrangemang för genomförandet av EPC:s beslut på nationell nivå (inte senare än sex månader efter att EPC antagit dem)
  • under 2005 redovisa en nationell migrationsplan för EPC gällande en gradvis övergång till det gemensamma betalningsområdet för euro före slutet av 2010.

Euroområdets nationella centralbanker är redo att bidra till den lokala implementeringen av målet för det gemensamma betalningsområdet för euro. EPC bör övervaka varje nationell bankorganisations bidrag till det gemensamma betalningsområdet i euro. ECB-rådet har för avsikt att regelbundet övervaka utvecklingen.

Rapporten ”Towards a Single Euro Payments Area – (3rd) Progress report” (offentliggjord på engelska idag) kommer att bli tillgänglig på alla gemenskapsspråk vid ett senare tillfälle.

  1. [1] http://www.europeanpaymentscouncil.org

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media