Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Naar een enkel eurobetalingsgebied – het derde voortgangsverslag

2 december 2004

In zijn derde voortgangsverslag betreffende het enkele eurobetalingsgebied (EEBG), dat vandaag wordt gepubliceerd, presenteert de Raad van Bestuur van de ECB een beoordeling van de recente ontwikkelingen in het omvormen van de nog steeds grotendeels gefragmenteerde nationale betalingssystemen voor retail-betalingen tot een enkel eurobetalingsgebied. Een EEBG heeft ten doel de Europese burgers in staat te stellen net zo gemakkelijk en veilig als thans het geval is op nationaal niveau, in het gehele gebied betalingen te verrichten vanaf een enkele bankrekening en met een enkele reeks betalingsinstrumenten. Voor de cliënt zou het geen enkel verschil moeten maken waar of bij welke bank in het eurogebied de rekening wordt aangehouden. De visie van het Eurosysteem voor het EEBG is, met andere woorden, dat alle betalingen in het eurogebied binnenlandse betalingen moeten worden. Deze betalingen dienen net zo veilig en efficiënt te zijn als thans het geval is bij betalingen die worden verricht via de best-presterende nationale betalingssystemen. Verwezenlijking van een pan-Europese infrastructuur voor het EEBG zou door middel van schaalvoordelen de algehele efficiëntie vergroten.

In hun in mei 2002 gepubliceerde Witboek hebben 42 Europese banken en de Europese samenwerkingsverbanden in de kredietsector duidelijk eenzelfde visie naar voren gebracht. Het Eurosysteem verwelkomde de invoering, in juni 2002, van een “European Payments Council”[1] (EPC) (Europese Betalingsraad) door de banken als onderdeel van het streven het EEBG vóór 2010 volledig te verwezenlijken. Van dit streven zou tevens deel uitmaken de ontwikkeling van een complete reeks pan-Europese betalingsinstrumenten die tegen het eind van 2007 beschikbaar zouden moeten zijn. In dit kader doet het Eurosysteem de aanbeveling dat deze instrumenten al in 2008 als mogelijkheid voor nationale betalingen beschikbaar worden gemaakt voor particulieren en ondernemingen, zonder dat in dat stadium de nationale infrastructuur dient te worden gewijzigd. Op deze manier zou het EEBG voor de burger al zijn bereikt. Een volledige overgang van banken en hun cliënten op pan-Europese oplossingen zou worden verwezenlijkt rond eind 2010.

Het is duidelijk de verantwoordelijkheid van de EPC om nader invulling te geven aan de EEBG-doelstellingen, en de verantwoordelijkheid van de nationale banksectoren om het nationale plan voor de overgang op te stellen en ten uitvoer te leggen. Het Eurosysteem ondersteunt ten krachtigste het streven van de EPC om pan-Europese betalingsinstrumenten te ontwikkelen en in te voeren, te beginnen met overschrijvingen, automatische incasso’s en debetkaarten.

Daarnaast roept het Eurosysteem de nationale banksectoren in het eurogebied op om:

  • met overtuigende regelingen te komen voor de invoering op binnenlands niveau van door de EPC genomen besluiten (en wel niet langer dan zes maanden nadat deze door de EPC zijn aangenomen);
  • in 2005 een nationaal overgangsplan aan de EPC voor te leggen voor de geleidelijke overgang op het EEBG tegen eind 2010.

De nationale centrale banken van het eurogebied zijn ten volle bereid een bijdrage te leveren aan de lokale tenuitvoerlegging van de EEBG-doelstellingen. De EPC zou toezicht moeten houden op de bijdragen van de individuele nationale banksectoren aan het EEBG. De Raad van Bestuur is voornemens de voortgang regelmatig te controleren.

Het verslag met de titel "Towards a Single Euro Payments Area – (3rd) Progress report" (dat vandaag wordt gepubliceerd in het Engels) zal te zijner tijd beschikbaar komen in alle officiële talen van de Gemeenschap.

  1. [1] http://www.europeanpaymentscouncil.org

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media