Menu
ECB-PRESSMEDDELANDE

Belopp som skall tilldelas genom långfristiga refinansieringstransaktioner under 2004

12 januari 2004

ECB-rådet har beslutat att öka tilldelningsbeloppet från 15 miljarder euro till 25 miljarder euro för var och en av de långfristiga refinansieringstransaktioner som skall genomföras under 2004.

Det högre beloppet tar hänsyn till de ökade likviditetsbehov som banksystemet i euroområdet beräknas ha under 2004. Eurosystemet kommer emellertid att fortsätta att tillhandahålla likviditet främst genom sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

ECB-rådet kan besluta att ändra tilldelningsbeloppet i början av 2005.

Speaking engagements

Kontakt för media