Menu
PERSBERICHT VAN DE ECB

Toewijzingsbedrag voor de langerlopende herfinancieringstransacties in het jaar 2004

12 januari 2004

De Raad van Bestuur heeft besloten het toewijzingsbedrag voor elk van de langerlopende herfinancieringstransacties die in het jaar 2004 zullen worden verricht, te verhogen van 
EUR 15 miljard naar EUR 25 miljard.

Dit verhoogde bedrag houdt rekening met de verwachte grotere liquiditeitsbehoeften van het bankwezen van het eurogebied in het jaar 2004. Het Eurosysteem zal echter het grootste deel van de liquiditeit blijven verschaffen door middel van zijn basis-herfinancieringstransacties.

De Raad van Bestuur kan besluiten het toewijzingsbedrag aan het begin van 2005 aan te passen.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media