Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av euron

31 juli 2002

Detta pressmeddelande är det första i en serie pressmeddelanden från Europeiska centralbanken (ECB) för att informera om tendenserna i utvecklingen när det gäller förfalskning av euron. Dessa pressmeddelanden skall offentliggöras två gånger om året.

Under de första sex månaderna av innevarande år (dvs. sedan införandet av eurosedlar och euromynt) har uppgifter om 21 965 falska eurosedlar rapporterats. Den här siffran motsvarar mindre än 7 % av det totala antal förfalskningar som rapporterades av de nationella centralbankerna i euroområdet under samma period 2001. Sett i det sammanhanget är omfattningen av förfalskningar av euron än så länge mycket liten, även om förfalskningarna nyligen verkar ha ökat något. Det är inte relevant att betrakta uppgifterna landsvis eftersom sedlarna rör sig över gränserna i mycket större utsträckning nu än tidigare och detsamma gäller således även för förfalskningar.

Euron, och detta gäller både sedlar och mynt, innehåller en rad detaljer som skall hindra förfalskningar. Den nuvarande nivån av förfalskningar kan dock inte accepteras och Eurosystemet (dvs. ECB och de tolv nationella centralbankerna i euroområdet) följer utvecklingen mycket noga. Detta görs främst genom följande åtgärder:

  • Eurosystemet arbetar i nära samarbete med nationell polis, via Europol, för att upptäcka kriminalitet som rör valutor och för att ge sitt stöd till att rättsliga åtgärder vidtas mot dem som ägnar sig åt sådan verksamhet, dvs. förfalskar pengar, medvetet hanterar eller använder förfalskningar i brottsligt syfte.
  • Eurosystemet har inrättat ett centrum för analys av sedelförfalskningar (CAC) på ECB vilket samordnar analysen av alla förfalskade sedlar antingen på nationell eller EU-nivå, beroende på kvalitet, kvantitet och utbredning. Analysen av förfalskade mynt sköts gemensamt av det europeiska tekniska och vetenskapliga centrum, som inrättats av EU:s medlemsstater vid det franska myntverket i Pessac och som leds av Europeiska kommissionen.
  • CAC har även en gemensam databas där uppgifter från analyser av falska sedlar och mynt matas in. Samtliga myndigheter i EU som sysslar med att bekämpa förfalskningar använder denna databas. CAC analyserar och behandlar också det lilla antal förfalskningar som har sitt ursprung utanför EU.

Kvaliteten på de falska eurosedlarna har i allmänhet varit låg. Med få undantag (främst 50-eurosedlar) har de alla varit amatörmässigt gjorda. Med tanke på den låga kvaliteten och, som i det här fallet, allmänhetens stora intresse i frågan, är förfalskningar inte i omlopp på samma sätt som äkta sedlar. När de väl är ute upptäcks de snabbt. De 21 965 förfalskade sedlar som upptäckts på sex månader motsvarar ett genomsnitt på 121 förfalskningar per dag. Det innebär att på de ca. 7,2 miljarder äkta eurosedlar som var i omlopp i slutet av juni har endast en falsk sedel per dag rapporterats på 59 miljoner äkta.

Fördelningen av förfalskningar per valör visas nedan.

5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 EUR Totalt
Kvantitet 309 1 210 3 323 14 307 2 261 518 37 21 965
i procent 2 6 15 65 10 2 0 100

Den mest populära sedeln att förfalska har varit 50-eurosedeln, kanske för att det är en mycket använd valör.

Förfalskningar av mynt är ännu ovanligare. Endast 68 förfalskningar har hittills rapporterats. Det är dock ett faktum att falska mynt inte alltid rapporteras utan ofta kastas bort istället eftersom de har ett lågt värde.

ECB är mycket nöjd med allmänhetens respons på Eurosystemets informationskampanj samt att den nya valutan tagits väl emot av allmänheten och att intresset varit stort. Metoden "titta-känn-luta" för att kontrollera om en sedel är äkta har beskrivits i informationsmaterialet. Den har visat sig vara effektiv för att upptäcka falska sedlar. Det ligger i allas intresse att fortsätta att vara uppmärksamma för att skydda euron mot förfalskningar och att komma ihåg att titta, känna och luta på sedlarna.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media