SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om forfalskning af euroen

31. juli 2002

Dette er den første af en række pressemeddelelser, som Den Europæiske Centralbank (ECB) vil offentliggøre hvert halve år for at orientere om udviklingen inden for forfalskning af euroen.

I første halvår af 2002 (dvs. siden eurosedlerne og –mønterne blev sat i omløb) er der fundet 21.965 forfalskede eurosedler i omløb. Det svarer til mindre end 7 pct. af det samlede antal forfalskninger af de tidligere nationale valutaer, som i samme periode i 2001 blev registreret af de nationale centralbanker i euroområdet. Set i den sammenhæng har antallet af forfalskninger af euroen hidtil været meget begrænset, selv om der i den senere tid tilsyneladende er sket en vis forøgelse i omfanget af falskmøntneri. En opdeling af tallene efter land er ikke relevant, eftersom der nu foregår en langt større vandring af pengesedler på tværs af grænserne (og dermed også af forfalskede sedler) end før årsskiftet.

Såvel eurosedlerne som -mønterne er forsynet med en række forskellige sikkerhedselementer, som skal gøre det sværere at forfalske dem. Det er imidlertid vigtigt ikke at tage for let på den nuværende falskmøntnersituation, og Eurosystemet (dvs. ECB og de 12 nationale centralbanker i euroområdet) følger fortsat udviklingen meget nøje. Specielt kan det nævnes, at Eurosystemet:

  • via Europol arbejder tæt sammen med de nationale politimyndigheder for at støtte afsløringen af kriminalitet med relation til falskmøntneri og i øvrigt opfordrer til, at man målrettet retsforfølger personer, der fremstiller falske penge, bevidst besidder falske penge eller anvender falske penge i bedragerisk hensigt
  • har oprettet et Center for Analyse af Falske Sedler (CAC) under ECB, som koordinerer analysen af alle falske sedler, enten på nationalt plan eller EU-plan afhængig af kvalitets-, kvantitets- og distributionsmønster. Analysen af falske mønter koordineres af Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center, som Den Europæiske Unions medlemsstater har oprettet hos den franske mønt i Pessac, og som ledes af Europa-Kommissionen.
  • Desuden har CAC ansvaret for en fælles database, hvori opbevares alle data fra analyserne af såvel falske sedler som mønter. Alle EU-myndigheder, der er involveret i bekæmpelse af falskmøntneri, har adgang til oplysningerne i denne database. CAC analyserer og behandler desuden de få tilfælde af forfalskninger af euroen, der indløber fra lande uden for EU.

Kvaliteten af de falske eurosedler har generelt været ringe. Med få undtagelser (især hvad angår 50-euro-sedler) er sedlerne blevet fremstillet af "amatører". På grund af de falske sedlers ringe kvalitet og - når det gælder forfalskninger af eurosedler - offentlighedens store interesse "cirkulerer" de falske sedler ikke på samme måde som de ægte. Når først de er sat i omløb, bliver de hurtigt afsløret. De 21.965 falske pengesedler, der er fundet i første halvår af 2002, svarer i gennemsnit til 121 falske sedler om dagen. Sammenholdt med de omkring 7,2 milliarder ægte eurosedler, der var i omløb ved udgangen af juni, er der således kun fundet én falsk euroseddel om dagen pr. 59 millioner ægte eurosedler, der er i omløb.

Fordeling af de falske sedler efter pålydende værdi:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € I alt
Antal 309 1.210 3.323 14.307 2.261 518 37 21.965
Procentdel 2 6 15 65 10 2 0 100

50-euro-sedlen har været falskmøntnernes foretrukne seddelstørrelse, sikkert fordi den anvendes meget.

Forfalskede euromønter forekommer endnu sjældnere. Hidtil er der kun fundet 68 falske euromønter, selv om det må erkendes, at de fleste mennesker pga. mønternes lave værdi er tilbøjelige til at skille sig af med falske mønter fremfor at indgive anmeldelse.

ECB er taknemmelig over befolkningens positive modtagelse af Eurosystemets oplysningskampagne og over den accept og interesse, som den nye valuta er blevet mødt med. Metoden med at føle på, se på og vippe sedlen til kontrol af sedlens ægthed, som er beskrevet i kampagnematerialet, har vist sig at være effektiv til afsløring af forfalskninger. Det er i alles interesse fortsat at beskytte euroen mod falskmøntneri. Det kan gøres ved altid at være agtpågivende og ved ikke at glemme at føle på, se på og vippe eurosedlerne.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt