Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

LÄGESRAPPORT FÖR ÖVERGÅNGEN TILL KONTANTER I EURO

25 januari 2002

Nästan en månad efter införandet av eurosedlar och mynt görs merparten av alla kontanttransaktioner i euroområdet i euro trots att de respektive nationella valutorna fortfarande är lagliga betalningsmedel i nästan alla euroländerna. Att övergången till kontanter i euro har blivit en sådan framgång beror på de noggranna förberedelser som gjorts av alla inblandade parter. Vid genomförandet av detta enorma projekt som inte bara påverkar de över 300 miljoner medborgarna i euroområdet utan även har effekter utanför dess gränser har Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de tolv nationella centralbankerna varit tvungna att ta hänsyn till olika länderspecifika strukturer och förhållanden, bl.a. ur rättslig synvinkel. Denna framgång hade inte varit möjlig utan noggranna förberedelser inom detaljhandel, kreditinstitut och andra viktiga sektorer och om inte allmänheten snabbt hade accepterat den nya valutan.

Redan före den 1 januari 2002, även kallad "dagen E", hade nästan 80 % av alla eurosedlar som nu är i omlopp, dvs 6,4 miljarder sedlar till ett värde av ungefär 133 miljarder EUR, förhandstilldelats. När det gäller mynten hade mer än 97 % av de mynt som nu är i omlopp förhandstilldelats, vilket motsvarar 37,5 miljarder mynt till ett värde av omkring 12,4 miljarder EUR. Dessa logistiska förberedelser har bidragit till ett smidigt kontantutbyte. Den positiva reaktion som mötte startpaketen med mynt, 150 miljoner sålda på två veckor, återspeglar medborgarnas positiva gensvar på de nya pengarna. Dessutom har informationskampanjer, och särskilt Informationskampanj Euro 2002, hjälpt till att göra medborgarna bekanta med den nya valutan före införandet.

Sedan den 1 januari 2002 har kontantutbytet snabbt fortskridit enligt planerna, utan större missöden. Efter bara en vecka gjordes mer än 50 % av alla transaktioner i euro och bankomaterna var omställda.

Ungefär 8,1 miljarder eurosedlar är nu i omlopp och värdet av alla sedlar i omlopp (inklusive de nationella sedlarna) motsvarar i dag i stort sett värdet under samma period 2001. Värdet av eurosedlar i omlopp uppgick den 24 januari 2002 till 213 miljarder EUR. Inlämningen av nationella sedlar fortsätter som planerat. Det totala värdet av nationella sedlar i omlopp minskade från 270 miljarder EUR den 1 januari 2002 till 116 miljarder EUR den 24 januari.

Den hastighet med vilken framstegen kan mätas (euro progess ratio, eller EPR) var 65 % den 24 januari 2002, en ökning från 33% den 1 januari. EPR indikerar övergångens logistiska hastighet. Den visar även att en stor mängd nationella sedlar, som fortfarande är lagliga betalningsmedel, skall tas ur cirkulation, trots att nästan alla transaktioner numera görs i euro. Detta är en krävande uppgift för bankerna och värdetransportföretagen.

Hittills har endast mycket få, amatörmässigt utförda förfalskningar av eurosedlar satts i omlopp och dessa har utan svårigheter upptäckts.

Kontantutbytet går också smidigt i länder utanför euroområdet, särskilt i kandidatländerna, men det är ännu inte avslutat.

Ytterligare information om kontantutbytet fås på ECB:s webbplats under adressen: http://www.ecb.europa.eu och på webbplatsen för informationskampanjen Euro 2002 under adressen: http://www.euro.ecb.int.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media