SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

INFORMATION OM OVERGANGEN

25. januar 2002

Selv om de nationale valutaer stadig er lovligt betalingsmiddel i de fleste eurolande, udføres her knap en måned efter indførelsen af eurosedler og –mønter langt størstedelen af kontanttransaktionerne i euroområdet i euro. Overgangen til eurosedler og –mønter har været meget vellykket takket være de involverede parters grundige forberedelser. Eurosystemet, dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 12 nationale centralbanker i euroområdet, har gennemført denne enorme logistiske opgave, der berører mere end 300 millioner borgere både i og uden for euroområdet, under hensyntagen til visse forskelle mellem landene, blandt andet på det retlige område. Denne bedrift ville ikke have været mulig uden de meget grundige forberedelser, der blev truffet af detailhandlen, kreditinstitutterne og andre vigtige sektorer, eller uden offentlighedens hurtige accept af de nye sedler og mønter.

Allerede inden den 1. januar 2002, "E-dag", var næsten 80 pct. af de eurosedler, der nu er i omløb, dvs. 6,4 mia. sedler til en værdi af ca. 133 mia. euro, blevet forhåndsdistribueret. For så vidt angår euromønterne var mere end 97 pct. af de mønter, der nu er i omløb, dvs. 37,5 mia. mønter til en samlet værdi af ca. 12,4 mia. euro, blevet forhåndsdistribueret. Forhåndsdistributionen har bidraget til den vellykkede overgang til eurosedler og –mønter. Den store efterspørgsel efter begyndersæt med mønter – der blev solgt 150 millioner sæt på to uger – afspejler borgernes positive reaktion på de nye penge. Desuden bidrog oplysningskampagner, og navnlig Oplysningskampagne Euro 2002, til at gøre borgerne bekendt med de nye penge inden den 1. januar 2002.

Overgangen til eurosedler og -mønter er forløbet godt og hurtigt uden større uforudsete hændelser. Allerede efter en uge blev over 50 pct. af alle transaktioner udført i euro, og omstillingen af pengeautomater var tilendebragt.

Ca. 8,1 mia. eurosedler er nu i omløb, og det samlede beløb af sedler i omløb (inkl. nationale sedler) er i dag omtrent det samme som i den tilsvarende periode i 2001. Beløbet af eurosedler i omløb udgjorde den 24. januar 2002 213 mia. euro. Tilbageførslen af sedler og mønter i de nationale valutaer fortsætter som forventet. Det samlede beløb af nationale sedler i omløb er faldet fra 270 mia. euro den 1. januar 2002 til 116 mia. euro den 24. januar 2002.

EPR (euro progress ratio) – dvs. eurosedlernes procentvise andel af det samlede seddelomløb – er fra steget fra 33 pct. den 1. januar 2002 til 65 pct. den 24. januar 2002. EPR angiver hovedsageligt, hvor hurtigt overgangen sker. Tallet viser også, at selv om stort set alle transaktioner udføres i euro, er der stadig mange pengesedler i de tidligere nationale valutaer, der endnu ikke er trukket ud af omløb. Det er en omfattende opgave for kreditinstitutterne og pengetransportfirmaerne.

Indtil videre er der kun sat enkelte dårlige efterligninger af eurosedler i omløb, og de er blevet afsløret uden problemer.

Overgangen til eurosedler og -mønter forløber også uden problemer i lande uden for euroområdet, især i tiltrædelseslandene, men er endnu ikke tilendebragt.

Yderligere oplysninger om overgangen til eurosedler og –mønter findes på ECBs websted på http://www.ecb.europa.eu samt på webstedet for Oplysningskampagne Euro 2002 http://www.euro.ecb.int.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt