European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen förser utbildare med övningssedlar i euro för utbildning av synskadade, hörselskadade och utvecklingsstörda

20 februari 2001

28 000 utbildningspaket innehållande övningsexemplar av de nya eurosedlarna är nu klara att distribueras till dem som svarar för utbildningen av blinda och synsvaga, döva och hörselskadade samt utvecklingsstörda i de länder som kommer att införa euron. Övningssedlarna i euro har tagits fram av Europeiska centralbanken och distribueras av Europeiska kommissionen, och de är ett utmärkt redskap för personer som behöver särskild träning i att känna igen de nya eurosedlarna.

Övningssedlarna i euro ser ut och känns som de äkta eurosedlarna, som kommer att sättas i omlopp från och med den 1 januari 2002. De är exakt lika stora, gjorda av samma papper och i samma färger, och de känns precis likadana som de äkta sedlarna. Men för att förhindra sammanblandning med de äkta sedlarna har övningssedlarna endast tryck på en sida och är påstämplade med orden "NO VALUE" (utan värde). För att förhindra förfalskning är varje övningssedel numrerad för sig och SAKNAR alla de säkerhetsdetaljer som ECB kommer att presentera i september 2001. De kommer att distribueras till utbildarna via de särskilda nätverk som registrerats hos Europeiska kommissionen och medlemsstaterna.

Europeiska kommissionen håller även på att ta fram 22 olika utbildningsmaterial inom programmet "Euron utan problem" (Euro made easy), bl.a. broschyrer och spel. Produkterna som har utarbetats av medborgare, medlemmar i organisationer för utsatta grupper såsom äldre, personer med ekonomiska och sociala problem samt synskadade, hörselskadade och utvecklingsstörda, är avsedda särskilt för dessa målgrupper. Materialen omfattar spel som t.ex. domino, ett spel där man simulerar en inköpssituation, ett kortspel och broschyrer såsom en lättläst broschyr, en tecknad serie och en broschyr om att göra upp en budget. Produkterna kommer att utarbetas på euroländernas språk och kommer att distribueras till specialutbildade utbildare i ett nätverk av organisationer från och med april.

"Alla medborgare inom euroområdet blir tvungna att lära sig en ny valutaenhet och att känna igen de nya euromynten och -sedlarna. Genom att främja programmet "Euron utan problem" och insatser såsom utbildningspaketet för euron vill vi försäkra oss om att personer som har svårigheter med att få tillgång till information får samma möjligheter att förbereda sig inför euron som personer som informationskampanjerna når ut till", sade David Byrne, EU:s kommissionär för hälsa och konsumentskydd. Pedro Solbes, EU:s kommissionär för ekonomi och finans, tillade att "detta initiativ är ett lyckat exempel på god samordning mellan olika aktörer som är involverade i förberedelserna av införandet av euron. Under den återstående tiden fram till "€-day" kommer kommissionen att förstärka sina insatser för att samordna initiativ i de olika medlemsstaterna, sprida bästa metoder och föreslå lösningar på olika brukargruppers problem. Kommissionen engagerar sig för att göra allt för att "€-day" blir en framgång."

"Det långvariga samarbetet med European Blind Union (EBU), som representerar sju miljoner blinda och synsvaga i Europa, har varit gott. Vid utformningen av de nya sedlarna och mynten, som har de modernaste säkerhetsdetaljerna inbyggda, har man beaktat de blindas och synsvagas särskilda behov. Den viktiga återkopplingen från EBU följde principen att en bra utformning för blinda och synsvaga är en bra utformning för alla.", sade Europeiska centralbankens ordförande Willem F. Duisenberg.

Liknande utbildningspaket med euromynt kommer att produceras av de nationella myntverken senare i vår med finansiering från Europeiska kommissionen. De skall liksom övningssedlarna användas till att hjälpa personer med sensoriska och intellektuella funktionshinder att lära känna igen de nya euromynten.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media