Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Europese Centrale Bank en Europese Commissie geven opleiders van blinden, doven en verstandelijk gehandicapten voorbeelden van eurobankbiljetten voor opleidingsdoeleinden

20 februari 2001

28.000 setjes met voorbeelden van de nieuwe eurobankbiljetten zijn gereed om uitgedeeld te worden aan de opleiders van blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, en verstandelijk gehandicapten in de eurozone. Deze voorbeelden van de eurobankbiljetten, gemaakt door de Europese Centrale Bank en gedistribueerd door de Europese Commissie, zijn een uitstekend hulpmiddel voor mensen die speciale oefening nodig hebben in het herkennen van de nieuwe eurobankbiljetten.

De voorbeelden van de eurobankbiljetten ogen als de echte eurobiljetten, die vanaf 1 januari 2002 in omloop zullen worden gebracht. De afmetingen, het papier en de kleur van de voorbeelden zijn hetzelfde als die van de echte biljetten. Ook voelen ze hetzelfde aan. Om evenwel verwarring met de echte biljetten te vermijden, zijn ze slechts aan één kant bedrukt en wel met de woorden "GEEN WAARDE". Teneinde het gevaar van valsemunterij te voorkomen, zijn de voorbeelden afzonderlijk genummerd en bevatten ze NIET de beveiligingselementen die in september 2001 door de ECB zullen worden onthuld. Ze zullen aan de opleiders worden uitgedeeld via de officiële speciale netwerken van de Europese Commissie en de lidstaten.

De Europese Commissie produceert ook 22 opleidingsinstrumenten, waaronder brochures en spelletjes, in het kader van het programma "De gemakkelijke euro". De producten, die worden ontwikkeld door burgers, leden van verenigingen van kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen in moeilijke sociaal-economische omstandigheden, alsook blinden, doven en verstandelijk gehandicapten, zijn speciaal voor deze doelgroepen bedoeld. Het gaat om spelletjes zoals domino, een spel waarbij een winkelsituatie wordt nagebootst en een kaartspel, en om eenvoudig geschreven brochures, een cartoon en een gids over budgetbeheer. Deze in alle talen van de eurozone gemaakte producten zullen vanaf april worden uitgedeeld aan gespecialiseerde opleiders in een netwerk van verenigingen.

"Alle burgers van de eurozone zullen met de nieuwe munteenheid moeten leren omgaan en de nieuwe euromunststukken en -biljetten kunnen herkennen. Door middel van het bevorderen van het programma "De gemakkelijke euro" en van acties zoals de europroefsetjes willen we mensen die moeilijk toegang tot informatie hebben dezelfde kans geven zich op het gebruik van de euro voor te bereiden als de mensen die we met de voorlichtingscampagnes bereiken", aldus David Byrne, de EU-commissaris die met gezondheid en consumentenbescherming belast is. Pedro Solbes, EU-commissaris belast met economische en financiële zaken, voegt hieraan toe: "Dit initiatief is een prima voorbeeld van goede coördinatie tussen de verschillende actoren die bij de voorbereidingen voor de invoering van de euro betrokken zijn. In de periode tot aan €-day die ons nog rest, zal de Commissie haar coördinatie-inspanningen in de lidstaten intensiveren, goede praktijken uitwisselen en oplossingen aandragen voor problemen waarop we door de diverse gebruikersgroepen worden gewezen. De Commissie is vastberaden alles te doen wat in haar vermogen ligt om €-day tot een succes te maken."

"Met de Europese Unie van Blinden (EUB), die zeven miljoen blinden en slechtzienden in Europa vertegenwoordigt, bestaat sinds lang een vruchtbare samenwerking. Bij het ontwerp voor de nieuwe bankbiljetten en munten, waarbij de meest geavanceerde beveiligingskenmerken zijn gebruikt, is rekening gehouden met de zeer bijzondere behoeften van blinden en slechtzienden. De nuttige inbreng van de EUB volgde het motto: "Een goed ontwerp voor slechtzienden is een goed ontwerp voor iedereen", aldus Wim F. Duisenberg, president van de Europese Centrale Bank.

Vergelijkbare oefensetjes met euromunten zullen later dit voorjaar met financiering van de Europese Commissie door de nationale Munten worden vervaardigd. Net als de voorbeelden van de eurobankbiljetten zullen ze worden gebruikt om zintuiglijk en intellectueel gehandicapten met de nieuwe euromuntstukken vertrouwd te maken.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media