European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχουν απομιμήσεις των χαρτονομισμάτων του ευρώ σε εκπαιδευτές τυφλών, κωφών και ατόμων με διανοητικές μειονεξίες

20 Φεβρουαρίου 2001

28.000 πακέτα που περιέχουν απομιμήσεις των νέων χαρτονομισμάτων του ευρώ είναι τώρα έτοιμα να διανεμηθούν σε εκπαιδευτές τυφλών και ατόμων με μειωμένη όραση, κωφών και ατόμων με μειωμένη ακοή καθώς και ατόμων με διανοητικές μειονεξίες. Αυτές οι απομιμήσεις χαρτονομισμάτων, τις οποίες παρήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και διένειμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για τα άτομα που χρειάζονται ειδική πρακτική εξάσκηση στην αναγνώριση των νέων χαρτονομισμάτων του ευρώ.

Τα δείγματα αυτά των χαρτονομισμάτων του ευρώ μοιάζουν, στην όψη και την αφή, με τα πραγματικά χαρτονομίσματα που θα τεθούν σε κυκλοφορία από την 1 Ιανουαρίου 2002 και εξής. Έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος, χαρτί, χρώμα και την αφή των πραγματικών χαρτονομισμάτων. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση με τα πραγματικά χαρτονομίσματα, είναι τυπωμένα μόνον στη μία τους πλευρά και φέρουν την ένδειξη "ΝΟ νΑΙ_ΙΙΕ" (χωρίς αξία). Ακόμα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραχάραξης, οι απομιμήσεις αυτές φέρουν ατομική αρίθμηση και ΔΕΝ διαθέτουν κανένα από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα οποία θα αποκαλύψει η ΕΚΤ το Σεπτέμβριο του 2001. Θα διανεμηθούν σε εκπαιδευτές μέσα από όλα τα εξειδικευμένα και καταγεγραμμένα δίκτυα της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Η Επιτροπή παράγει επίσης 22 εκπαιδευτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων φυλλαδίων και παιχνιδιών, στο πλαίσιο του σχεδίου "Το ευρώ χωρίς δυσκολία". Τα προϊόντα αυτά, που έχουν σχεδιαστεί από πολίτες, μέλη οργανώσεων ευάλωτων ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα σε δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση καθώς και οι τυφλοί, οι κωφοί ή τα άτομα με διανοητικές μειονεξίες, απευθύνονται ειδικά σε αυτές τις ομάδες-στόχους. Περιλαμβάνουν παιχνίδια όπως το ντόμινο, ένα παιχνίδι προσποίησης αγορών, παιχνίδι χαρτιών καθώς και έντυπα όπως ένα ευανάγνωστο φυλλάδιο, κόμικς και έναν οδηγό για την τήρηση των προσωπικών λογαριασμών. Τα προϊόντα, τα οποία παράγονται σε όλες τις γλώσσες της ζώνης του ευρώ, θα διανεμηθούν σε εξειδικευμένους εκπαιδευτές μέσω δικτύου οργανώσεων από τον Απρίλιο και εξής.

Όλοι οι πολίτες της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν αυτή τη νέα λογιστική μονάδα και να αναγνωρίζουν τα νέα κέρματα και τα χαρτονομίσματα του ευρώ. Με την προώθηση του σχεδίου "Το ευρώ χωρίς δυσκολία" και ενεργειών όπως η διανομή των πακέτων εξάσκησης στο ευρώ, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στην πληροφόρηση, θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να προετοιμαστούν για τη χρήση του ευρώ με εκείνα που έχουν πρόσβαση στις εκστρατείες πληροφόρησης", δήλωσε ο κ. ϋθνϊά ΒγιτίΘ, Επίτροπος αρμόδιος για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών. Ο κ. Ρθογο δοΐββδ, Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές και τις νομισματικές υποθέσεις, πρόσθεσε: "Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα καλού συντονισμού μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται στην προετοιμασία της μετάβασης στο ευρώ. Για το διάστημα που υπολείπεται πριν από την ημέρα έναρξης της κυκλοφορίας του ευρώ, η Επιτροπή θα καταβάλει εντονότερες προσπάθειες για να συντονίσει τις πρωτοβουλίες των διαφόρων κρατών μελών, να διαδώσει τις ορθές πρακτικές και να προτείνει λύσεις στα προβλήματα που θα αναφέρουν οι διάφορες ομάδες χρηστών. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να πράξει ό,τι είναι στη δικαιοδοσία της προκειμένου η "ημέρα €" να είναι μία επιτυχία."

"Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών (ΕΕΤ), η οποία εκπροσωπεί επτά εκατομμύρια τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης στην Ευρώπη, ήταν εποικοδομητική και μακρόχρονη. Κατά το σχεδιασμό των νέων χαρτονομισμάτων και κερμάτων, που περιλαμβάνουν τα πλέον προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, συνεκτιμήθηκαν οι πολύ ειδικές ανάγκες των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση. Η εποικοδομητική συμβολή της ΕΕΤ βασίστηκε στην αρχή ότι «ο καλός σχεδιασμός για άτομα με προβλήματα όρασης αποτελεί καλό σχεδιασμό για όλους»", δήλωσε ο δρ. ννϋίΘηη Ρ. ΟυϊδΘΠ&ΘΓα, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Παρόμοια πακέτα εξάσκησης που περιέχουν απομιμήσεις κερμάτων του ευρώ θα παραχθούν από τα εθνικά νομισματοκοπεία κατά την άνοιξη αυτού του έτους, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως και οι απομιμήσεις των χαρτονομισμάτων του ευρώ, τα δείγματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εξοικείωση των ατόμων με αισθητηριακές και διανοητικές μειονεξίες με τα νέα κέρματα του ευρώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου