PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

14 december 2000

Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet följande:

  1. Lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 4,75 %, 5,75 % och 3,75 %.

  2. Referensvärdet för den årliga tillväxttakten i det breda penningmängdsaggregatet M3 kommer att ligga kvar på 4 1/2 %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid presskonferensen 14.30 idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Kontakt för media