Menu
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

14 december 2000

Tijdens de vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 4,75%, 5,75% en 3,75%.

  2. De referentiewaarde voor de jaarlijkse groei van het ruime monetaire aggregaat M3 blijft ongewijzigd op 4 1/2%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media