Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

5 oktober 2000

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 4,75 % från och med den transaktion som träder i kraft den 11 oktober 2000.

  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 5,75 %, gällande från den 6 oktober 2000.

  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 3,75 %, gällande från den 6 oktober 2000.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar klockan 14.30 idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media