Menu
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

5 oktober 2000

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 0,25 procentpunt verhoogd naar 4,75%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 11 oktober 2000.

  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 0,25 procentpunt verhoogd naar 5,75%, met ingang van 6 oktober 2000.

  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 0,25 procentpunt verhoogd naar 3,75%, met ingang van 6 oktober 2000.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media