Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

21 juni 2000

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på 5,25% respektive på 3,25%.

I enlighet med vad som meddelades den 8 juni 2000 kommer Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner framöver att genomföras som anbudsförfaranden med rörlig ränta. Tilldelningen kommer att ske i form av auktion med multipel ränta. Lägsta anbudsränta skall vara 4,25% för dessa transaktioner, dvs samma räntesats som den som gällde för de två fastränteanbud som genomfördes den 15 och den 21 juni 2000.

Vidare beslutades att Eurosystemet för de långfristiga refinansieringstransaktioner som skall genomföras under andra halvåret år 2000 kommer att tilldela ett belopp på 15 miljarder EUR per transaktion, vilket tar hänsyn till de beräknade likviditetsbehoven för banksystemet i euroområdet andra halvåret år 2000 och Eurosystemets önskan att fortsätta tillgodose merparten av den finansiella sektorns refinansieringsbehov genom sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media