Menu
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

21 juni 2000

Tijdens de vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 5,25% en 3,25%.

Zoals bekendgemaakt op 8 juni 2000, zullen voortaan de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem worden uitgevoerd als variabele-rentetenders, waarbij de op een meervoudige rentevoet gebaseerde toewijzingsprocedure zal worden gehanteerd, met een minimale inschrijvingsrente van 4,25%. Deze rente is dezelfde als die welke gold voor de twee vaste-rentetenders die zijn verrekend op 15 en 21 juni 2000.

De Raad van Bestuur heeft tevens besloten dat het Eurosysteem voornemens is voor de langerlopende herfinancieringstransacties die in de tweede helft van 2000 zullen worden uitgevoerd, per transactie een bedrag van EUR 15 miljard toe te wijzen. Dit bedrag houdt rekening met de verwachte liquiditeitsbehoeften van het bankwezen van het eurogebied in de tweede helft van 2000 en met de wens van het Eurosysteem het grootste deel van zijn herfinanciering van de financiële sector te blijven verschaffen middels zijn basis-herfinancieringstransacties.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media