European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

8 juni 2000

ECB-rådet fattade följande penningpolitiska beslut vid sitt sammanträde idag:

1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 0,5 procentenheter till 4,25% för de två transaktioner som träder i kraft den 15 och den 21 juni 2000. Dessa transaktioner kommer att utföras som fastränteanbud.

2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,5 procentenheter till 5,25% gällande från den 9 juni 2000.

3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,5 procentenheter till 3,25% gällande från den 9 juni 2000.

4. Från och med den transaktion som träder i kraft den 28 juni 2000 kommer Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner att genomföras som anbudsförfarande med rörlig ränta. Tilldelning kommer att ske i form av auktion med multipel ränta. ECB-rådet har fastställt en lägsta anbudsränta på 4,25% för dessa transaktioner. Den lägsta anbudsräntan kommer således att vara densamma som den som gäller för de två fastränteanbud som skall genomföras enligt dagens beslut.

Övergången till rörlig ränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna skall inte ses som en ytterligare förändring i Eurosystemets penningpolitiska inriktning. Det nya anbudsförfarandet ska ses mot den senaste tidens stora överbud som utvecklats inom ramen för det nuvarande förfarandet i form av fastränteanbud. I syfte att ge signaler om den penningpolitiska inriktningen kommer den lägsta anbudsräntan att spela den roll som hittills innehafts av räntan på fastränteanbud. Den här ändringen utesluter inte på något vis att Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner i framtiden åter kan komma att utföras som fastränteanbud.

Tiden fram tills dess att det nya anbudsförfarandet införs i samband med den första huvudsakliga refinansieringstransaktionen i uppfyllandeperioden som startar den 24 juni 2000 möjliggör för motparterna att förbereda sig för förändringen.

I enlighet med artikel 8 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2818/98 av den 1 december 1998 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15), används marginalräntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna för att beräkna förräntningen på erfordade kassakravsmedel.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid presskonferensen som startar klockan 14.30 idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media