European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

8 juni 2000

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentevoet voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 0,50 procentpunt verhoogd naar 4,25% en zal worden toegepast bij de twee transacties (die als vaste-rentetenders zullen worden uitgevoerd) die op 15 en 21 juni 2000 zullen worden verrekend.

  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 0,50 procentpunt verhoogd naar 5,25%, met ingang van 9 juni 2000.

  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 0,50 procentpunt verhoogd naar 3,25%, met ingang van 9 juni 2000.

  4. Met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 28 juni 2000, zullen de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem worden uitgevoerd als variabele-rentetenders, waarbij de op een meervoudige rentevoet gebaseerde toewijzings-procedure zal worden toegepast. De Raad van Bestuur heeft besloten voor deze transacties een minimale inschrijvingsrente vast te stellen van 4,25%. Dit is dezelfde rente als die welke zal gelden voor de twee vaste-rentetenders die zullen worden uitgevoerd na de beslissing van vandaag.

De overstap naar variabele-rentetenders voor de basis-herfinancieringstransacties is niet bedoeld als een verdere verandering in de monetaire-beleidskoers van het Eurosysteem. Het nieuwe tendermechanisme is een reactie op het zware overinschrijven dat zich in de context van de huidige vaste-rentetenderprocedure heeft ontwikkeld. Teneinde de monetaire-beleidskoers aan te geven, is de minimale inschrijvingsrente bedoeld de rol te spelen die tot nu toe werd vervuld door de rente voor vaste-rentetenders. Deze overstap sluit in geen geval de mogelijkheid uit dat in de toekomst de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem in principe zouden kunnen worden uitgevoerd als vaste-rentetenders.

De tijd die resteert tot de invoering van de nieuwe tenderprocedure vanaf de eerste basis-herfinancieringstransactie van de aanhoudingsperiode die begint op 24 juni 2000, stelt tegenpartijen in staat zich op de overstap voor te bereiden.

Overeenkomstig Artikel 8 van Verordening (EG) Nr. 2818/98 van de Europese Centrale Bank van 1 december 1998 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15), wordt de marginale beleningsrente voor basis-herfinancieringstransacties gebruikt om de compensatie van de verplichte reserves te berekenen.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media