European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

Rahapoliittisia päätöksiä

8.6.2000

Tämänpäiväisessä kokouksessaan EKP:n neuvosto teki seuraavat rahapoliittiset päätökset:

1. Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko nostetaan 0,50 prosenttiyksiköllä 4,25 prosenttiin, ja sitä sovelletaan kahteen (kiinteäkorkoisena huutokauppana toteutettavaan) operaatioon, joiden maksut suoritetaan 15. ja 21.6.2000.

2. Maksuvalmiusluoton korko nostetaan 0,50 prosenttiyksiköllä 5,25 prosenttiin 9.6.2000 alkaen.

3. Talletuskorko nostetaan 0,50 prosenttiyksiköllä 3,25 prosenttiin 9.6.2000 alkaen.

4. Alkaen operaatiosta, jonka maksut suoritetaan 28. kesäkuuta 2000, eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatiot toteutetaan vaihtuvakorkoisina huutokauppoina siten, että likviditeetin jaossa käytetään monikorkoista menettelyä. EKP:n neuvosto on päättänyt asettaa näissä operaatioissa tehtäville korkotarjouksille alarajan, joka on 4,25 %. Korkotarjousten alaraja on sama kuin tämänpäiväisen päätöksen jälkeen toteutettavien kahden kiinteäkorkoisen huutokaupan korko.

Siirtymisen vaihtuvakorkoisina huutokauppoina toteutettaviin perusrahoitusoperaatioihin ei ole tarkoitus muuttaa eurojärjestelmän rahapolitiikan viritystä. Uudella huutokauppamekanismilla vastataan huomattavaan ylikysyntätilanteeseen, johon tähänastisen kiinteäkorkoisen huutokauppamenettelyn soveltaminen on johtanut. Rahapolitiikan virityksestä viestittäessä korkotarjousten alarajalla tulee olemaan sama tehtävä kuin kiinteäkorkoisten huutokauppojen korolla on ollut tähän saakka. Tämä huutokauppamenettelyn muutos ei sulje pois mahdollisuutta, että eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioita voitaisiin vastaisuudessa periaatteessa toteuttaa kiinteäkorkoisina huutokauppoina.

Vastapuolilla on aikaa varautua muutokseen 24. kesäkuuta 2000 alkavan pitoajanjakson ensimmäiseen perusrahoitusoperaatioon saakka, jolloin uusi huutokauppamenettely otetaan käyttöön.

Vähimmäisvarantojen soveltamisesta 1 päivänä joulukuuta 1998 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/15) 8 artiklan mukaisesti vähimmäisvarantotalletuksille maksettava korko määräytyy perusrahoitusoperaatioiden marginaalikoron mukaan.

EKP:n pääjohtaja kertoo näiden päätösten taustoista tänään klo 14.30 alkavassa lehdistötilaisuudessa.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle