Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

30 mars 2000

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag, som hölls i Madrid, att räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på 3,5%, 4,5% och 2,5%.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media