Menu
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

30 maart 2000

Tijdens de vandaag gehouden vergadering, die in Madrid plaatsvond, heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de rentetarieven voor de basis-herfinancieringstransacties, de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 3,5%, 4,5% en 2,5%.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media