PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

2 december 1999

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande beslut:

  1. Räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på 3,0%, 4,0% och 2,0%.
  2. Referensvärdet för den årliga ökningstakten i det breda penningmängdsaggregatet M3 ligger fast på 4½%.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid presskonferensen klockan 14.30 idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media