Menu
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

2 december 1999

Tijdens de vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentetarieven voor de basis-herfinancieringstransacties, de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 3,0%, 4,0% en 2,0%.
  2. De referentiewaarde voor de jaarlijkse groei van het ruime monetaire aggregaat M3 blijft 4½%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media