Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

21 oktober 1999

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande beslut:

  1. Räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten kommer att förbli oförändrade på 2,5%, 3,5% och 1,5%.
  2. För de långfristiga refinansieringstransaktionerna som kommer att träda i kraft den 28 oktober 1999, den 25 november 1999 och den 23 december 1999, är avsikten att tilldela ett belopp på 25 miljarder EUR per transaktion. Detta belopp är högre än det belopp på 15 miljarder EUR som tilldelats för alla tidigare långfristiga refinansieringstransaktioner som utförts under 1999. Detta beslut ger uttryck för ECB:s avsikt att bidra till en friktionsfri övergång till år 2000.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media