SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

PENGEPOLITISKE BESLUTNINGER

21. oktober 1999

På sit møde i dag traf Styrelsesrådet for ECB følgende beslutninger:

  1. Renten på de primære markedsoperationer, den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten vil forblive uændret på hhv. 2,5 pct., 3,5 pct. og 1,5 pct.
  2. For de langfristede markedsoperationer til afvikling den 28. oktober 1999, den 25. november 1999 og den 23. december 1999 er det hensigten at tildele et beløb på EUR 25 milliarder pr. operation. Dette beløb er højere end det beløb på EUR 15 milliarder, som er blevet tildelt i forbindelse med alle tidligere langfristede markedsoperationer gennemført i 1999. Denne beslutning tager hensyn til ECB's hensigt om at bidrage til en gnidningsløs overgang til år 2000.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt