Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

18 mars 1999

Vid sitt sammanträde idag gick ECB-rådet, mot bakgrund av sin stabilitetsinriktade penningpolitiska strategi, igenom den senaste informationen om den monetära, finansiella och ekonomiska utvecklingen i euroområdet. ECB-rådet bekräftade sin tidigare bedömning av fortsatt goda utsikter för prisstabiliteten. Av den anledningen bestämde rådet att villkoren för de huvudsakliga refinansieringstransaktioner som kommer att träda i kraft den 24 och 31 mars samt den 7 april 1999 kommer att vara desamma som för de refinansieringstransaktioner som tidigare genomförts i år dvs. de kommer att vara fastränteanbud till en ränta på 3,0%. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer dessutom att ligga kvar på 4,5% och räntan på inlåningsfaciliteten kommer att förbli på 2,0%.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media