Menu
PERSBERICHT

MONETAIRE-BELEIDSBESLISSINGEN

18 maart 1999

Tijdens de vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de meest recente informatie betreffende de monetaire, financiële en economische toestand in het eurogebied bezien tegen de achtergrond van zijn op stabiliteit gerichte monetaire-beleidsstrategie. De Raad van Bestuur heeft zijn eerdere beoordeling bevestigd dat de vooruitzichten voor prijsstabiliteit gunstig blijven. De Raad van Bestuur heeft daarom besloten dat voor de basis-herfinancieringstransacties die op 24 en 31 maart en 7 april 1999 zullen worden verrekend dezelfde voorwaarden zullen gelden als voor de basis-herfinancieringstransacties die dit jaar reeds zijn verrekend, d.w.z. zij zullen als vaste-rentetenders tegen een rentevoet van 3,0% worden uitgevoerd. Verder zal de rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit 4,5% blijven, en die voor de depositofaciliteit 2,0%.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media