Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Приветствие по случай церемонията по откриването на изложбата „Еврото“

Реч на Хосе Мануел Гонсалес-Парамо, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ,
в Българската народна банка
София, 16 септември 2011 г.

Уважаеми господин Управител,

Уважаеми дами и господа,

За мен е голямо удоволствие днес да съм тук, в София, в Българската народна банка за откриването на изложбата „Еврото“, която е посветена на единната парична единица на Европа – еврото.

Забележително е, че след няколко месеца ще празнуваме десетата годишнина от въвеждането на евробанкнотите и монетите. Те влязоха в обращение на 1 януари 2002 г. и замениха националните валути на дванадесет държави-членки на ЕС в рамките на една от най-амбициозните логистични операции, предприемани някога в Европа. Оттогава еврозоната се разрасна и сега включва 17 държави. Понастоящем в обращение има над 14 милиарда евробанкноти, които се използват ежедневно от над 331 милиона жители на еврозоната. Всъщност евробанкнотите и монетите станаха важна и неразделна част от ежедневието на гражданите на еврозоната. Те могат да се разглеждат като най-осезаемият символ на европейската интеграция. Освен това носят много преимущества, от които се възползват не само гражданите на еврозоната, но и гражданите на другите държави-членки на ЕС, включително и България. Например българските граждани, които пътуват в еврозоната, сега не трябва да обменят пари, когато преминават от една държава в друга. Освен това еврото вече има значително присъствие тук, в България, по-специално благодарение на паричните преводи на живеещи в еврозоната българи. Българските предприятия могат да извършват транзакции с бизнес партньори във всички 17 държави от еврозоната, като използват само еврото.

Предполага се, че България ще приеме еврото в някакъв бъдещ момент, като всички останали държави-членки, които нямат клауза за право на отказ. Както знаете, пътят към приемането на еврото е ясно определен, а изискванията за него са заложени в Договора и в Протокола относно критериите за конвергенция. Решението за приемане на еврото е фундаментално и към него трябва да се подходи сериозно. Необходима е много грижлива подготовка, за да се осигури устойчивост на конвергенцията и успешно участие в еврозоната.

Не само преди, но и след приемането на еврото трябва да се прилагат подходящи икономически политики. Предизвикателствата, пред които са изправени в момента някои държави от еврозоната, показват ясно колко е важна устойчивата конвергенция.

Формирането на среда, благоприятстваща устойчивата конвергенция на България, изисква провеждането на икономическа политика, насочена към осигуряване на обща макроикономическа стабилност, включително устойчива ценова стабилност. Предвид ограничената свобода на действие на паричната политика при режим на паричен съвет, задължително е другите области на политиката да предоставят на икономиката необходимите средства да се справи със специфичните за страната сътресения и да се избегне повторното възникване на макроикономически дисбаланси. Бих искал да изтъкна по-специално ролята на фискалната политика, която е едно от най-важните средства за макроикономическо управление на разположение на формиращите политиката органи.

След присъединяването през 2007 г. на България към Европейския съюз и Европейската система на централните банки българските граждани вече познават по-добре евробанкнотите и монетите. Целта на изложбата „Еврото“ е да се повиши информираността на широката общественост за евробанкнотите и монетите и за защитните им елементи и за това как се разпознава истинска банкнота от фалшива.

Тази изложба дава възможност на посетителите да се запознаят с различни теми – от историята на парите до производството на банкноти. Разглеждайки изложбата, без съмнение ще разпознаете изображенията на мостовете, които се намират на обратната страна на евробанкнотите. Те символизират комуникацията между европейските народи и между Европа и останалия свят. Мостовете също така представят връзката между миналото и настоящето и символизират общото европейско бъдеще. Разнообразието на Европа е отразено на националните страни на евромонетите с национални образи и символи, представящи историческото наследство и културата на всяка държава от еврозоната.

Изложбата съдържа и много елементи, които привличат вниманието на по-младото поколение. В детския кът децата могат да играят образователни компютърни игри, да научат повече за елементите на евробанкнотите от интерактивните екрани, както и да проследят историята как Анна и Алекс залавят фалшификатори. Много други интерактивни компоненти от изложбата „Еврото“ ще привлекат както децата, така и възрастните. Най-добрият начин да разберете как се проверява истинността на една евробанкнота е да разгледате витрините за защитните елементи. А защо да не проследите представянето на различните етапи от производството на банкноти или да направите опит да вдигнете тежест, равна на тази на златно кюлче?

София е единадесетият град-домакин на изложбата „Еврото“. Преди това изложбата е била във Франкфурт, Братислава, Барселона, Рим, Берлин, Люксембург, Варшава, Талин, Букурещ и Париж.

През 2012 г. са предвидени редица дейности за отбелязване на десетата годишнина от въвеждането на евробанкнотите и монетите и бих Ви приканил да продължите да следите страниците за еврото на уебсайта на ЕЦБ, за да получавате информация за планираните от нас инициативи.

Уважаеми господин Управител, уважаеми дами и господа, искрено се надявам, че днес, тук в София, ще Ви бъде приятно да разгледате изложбата „Еврото“. За мен е удоволствие, от името на Европейската централна банка, да обявя изложбата за открита.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите