Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

siječanj 2020.

24. siječnja 2020.

Monetarna politika

Pokretanje preispitivanja ESB-ove strategije monetarne politike

Upravno vijeće odlučilo je 23. siječnja 2020. pokrenuti preispitivanje ESB-ove strategije monetarne politike koja je donesena 1998. i dodatno objašnjena 2003. Više informacija o razlozima, opsegu i vremenskom rasporedu preispitivanja možete pronaći u priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišne operacije

Godišnji pregled popisa prihvatljivih neuređenih tržišta, agencija, priznatih multilateralnih razvojnih banaka i međunarodnih organizacija u okviru Eurosustava za kolateral

Nakon godišnjeg pregleda tih popisa Upravno vijeće odlučilo je 7. siječnja 2020. da neće mijenjati popis prihvatljivih neuređenih tržišta za imovinu prihvatljivu kao kolateral u operacijama monetarne politike Eurosustava te da će na usklađeni popis agencija dodati Action Logement Services, CDC Habitat, Île-de-France Mobilités, IN’LI i Investitionsbank des Landes Brandenburg, koji će tako postati prihvatljivi za kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora. Osim toga, odlučilo je da će primjenjivati konzervativnije korektivne faktore na dvije otprije prihvatljive agencije, Caisse des dépôts et consignations i Instituto de Crédito Oficial, koje u promatranom razdoblju nisu ispunile kvantitativne kriterije za primjenu nižih korektivnih faktora. Naposljetku, Upravno vijeće odlučilo je uskladiti popis multilateralnih razvojnih banaka i međunarodnih organizacija s popisom subjekata iz stavka 2. članka 117. i članka 118. Uredbe (EU) br. 575/2013 (uredba o kapitalnim zahtjevima). Posljedica usklađivanja dodavanje je Azijske infrastrukturne investicijske banke i Međunarodnog udruženja za razvoj na popis prihvatljivih multilateralnih razvojnih banaka i uklanjanje Europskog društva za financiranje željezničkog voznog parka s popisa prihvatljivih međunarodnih organizacija. Svi popisi, koji su u skladu s tim posuvremenjeni 10. siječnja 2020., objavljeni su na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o ograničenjima gotovinskih plaćanja u Nizozemskoj

Upravno vijeće donijelo je 30. prosinca 2019. Mišljenje CON/2019/46 na zahtjev nizozemskog ministra financija.

Mišljenje ESB-a o zakonu o nacionalnoj obrani u Estoniji

Upravno vijeće donijelo je 7. siječnja 2020. Mišljenje CON/2020/2 na zahtjev estonskog ministarstva pravosuđa.

Mišljenje ESB-a o mjerama za ograničavanje makrobonitetnih rizika vezanih uz stambene kredite u Njemačkoj

Upravno vijeće donijelo je 8. siječnja 2020. Mišljenje CON/2020/1 na zahtjev njemačkog saveznog ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o oporavku i sanaciji središnjih drugih ugovornih strana u Njemačkoj

Upravno vijeće donijelo je 14. siječnja 2020. Mišljenje CON/2020/3 na zahtjev njemačkog saveznog ministarstva financija.

Nadzor banaka

Agregatni rezultati i metodologija SREP-a

Upravno vijeće nije 3. siječnja 2020. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi agregatni ishod njegova postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) u 2019. Brošura, koja će sadržavati pregled ishoda SREP-a u 2019. u obliku agregatnih ocjena na temelju SREP-a i njihove usporedbe s ciklusom u 2018., agregatnog pregleda zahtjeva u vezi s redovnim osnovnim kapitalom te dodatnih informacija o mjerama u sklopu SREP-a, trebala bi se, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, 28. siječnja 2020. objaviti na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Upravno vijeće nije 16. siječnja 2020. imalo prigovor na tekst o metodologiji SREP-a koji je predložio Nadzorni odbor i koji će se također objaviti 28. siječnja na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Pokretanje pojednostavljenog javnog savjetovanja o nacrtu smjernice ESB-a u vezi s pragom za procjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza

Upravno vijeće nije 3. siječnja 2020. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene pojednostavljeno javno savjetovanje o nacrtu smjernice ESB-a o izvršavanju diskrecijskog prava na temelju članka 178. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije u pogledu praga za procjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza. Smjernicom se želi osigurati dosljedno izvršavanje mogućnosti i diskrecijskih prava u odnosu na značajne i manje značajne institucije. Javno savjetovanje otvoreno je 20. siječnja 2020. Povezano priopćenje za javnost i odgovarajući dokumenti objavljeni su na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Preporuka ESB-a iz 2020. o politikama raspodjele dividendi i popratni dopisi bankama o politikama primitaka

Upravno vijeće nije 17. siječnja 2020. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da donese Preporuku ESB/2020/1 o politikama raspodjele dividendi i odobri popratne dopise bankama o njihovim politikama primitaka. Preporuka i popratni dopisi mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Kontaktni podatci za medije